Onzichtbare jongeren weer in beeld

20 april 2016

asscher-lopendAls onderdeel van de aanpak tegen jeugdwerkloosheid tekenden Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en wethouder Struijvenberg (Economie en Werkgelegenheid) aanvullende bestuurlijke afspraken om zogenoemde ‘onzichtbare’ jongeren in beeld te krijgen. Het gaat om jongeren zonder startkwalificatie, baan of uitkering. In beeld betekent dat we deze jongeren ook in Rotterdam sneller naar een (leerwerk)baan toe kunnen leiden.

De bestuurlijke afspraken zijn landelijk en worden met alle regio’s gemaakt, met als doel  jongeren buiten beeld in beeld te krijgen en hen te bemiddelen naar werk. De minister koos ervoor om de afspraken in Rotterdam te tekenen. Rotterdam is een aansprekend voorbeeld om de praktijk te ’proeven’ en de ervaringen en verhalen van de jongeren te horen.

Landelijke afspraken

Landelijk worden 27.500 jongeren tussen 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, geen opleiding volgen, niet werken en geen uitkering ontvangen, door hun gemeente de komende tijd weer op weg geholpen naar een opleiding of een baan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarnaast de Participatiewet zo aan dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 jaar vanaf 2017 door een koppeling van gegevens ‘in beeld’ komt en hulp kan krijgen.

Vorig jaar bleek dat ongeveer 66.000 jongeren onder de 27 met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, het contact verloren hebben met de instanties die hen op weg naar een baan kunnen helpen. Ze zijn uit beeld geraakt. Deze situatie maakt hun toekomst onzeker. De ministers Asscher en Bussemaker kondigden daarom in november onder andere aan met gemeenten bestuursafspraken te maken en de aanpak van voortijdig schoolverlaten beter op die van de aanpak jeugdwerkloosheid aan te sluiten.

Aanpak Rotterdam

Rotterdam is aanjager voor de arbeidsmarktregio Rijnmond. In deze regio gaat het om zo’n 3488 jongeren, waarvan in Rotterdam zo’n 1800, die niet naar school gaan, geen baan en geen uitkering hebben.

De aanvullende bestuurlijke afspraken voor Rotterdam omvatten het geheel van initiatieven vanuit het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, Programma Jeugdwerkloosheid, W&I, het Jongerenloket en Programma Risicojongeren.

We gaan de krachten vanuit aanpak VSV (voortijdig schoolverlaters) en Aanpak Jeugdwerkloosheid meer bundelen en de jongeren uit diverse bestanden matchen op vacatures die ook beschikbaar zijn voor werkzoekenden zonder uitkering.

Het meest concrete voorbeeld is dat we in 2016 de VSV’ers, waar werk het passende perspectief is, via WSPR Jong op vacatures willen gaan matchen. WSPR Jong coördineert vraag en aanbod en streeft naar een grotere match tussen werkgevers en jongeren. Daarnaast worden jongeren tot 23 jaar op hun adres opgezocht door jongerenwerkers. In gesprekken met de jongere en andere betrokkenen wordt gekeken en ondersteund of zij het beste naar school of werk geleid kunnen worden. Naast de mogelijkheid nu bestanden te koppelen om deze jongeren te vinden, maken we hiervoor ook gebruik van professionals die jongeren begeleiden, zoals jongerenwerkorganisaties maar ook scholen. Zoals het Jeugdwerkloosheidsproject ‘Jouw opstelling voor succes’. In dit project worden onder andere de (voor de gemeente) onzichtbare jongeren naar onderwijs of werk geleid.

Er worden jongerenakkoorden gesloten met werkgevers waarin banen, Leerwerkplekken, stages en werkervaringsplekken worden geboden voor jongeren zonder startkwalificatie.

‘Dat we door de koppeling van bestanden meer jongeren in beeld krijgen is heel mooi.’ aldus wethouder Struijvenberg.

Onderzoek

Om zicht te krijgen op de jongeren die ‘buiten beeld’ zijn en de manier waarop zij effectief geholpen zouden kunnen worden, heeft het ministerie van Sociale Zaken onderzoek laten doen. Hieruit blijkt dat de jongeren vaak teleurgesteld zijn in eerdere contacten met de overheid, nauwelijks een ondersteunend netwerk hebben en last hebben van een negatief zelfbeeld door de vele afwijzingen. Door onder andere contact met hen te maken via hun ontmoetingsplekken, rolmodellen en hen mede verantwoordelijk te maken, kunnen ze op weg worden geholpen naar een opleiding of de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/04/18/kabinet-gemeenten-begeleiden-jongeren-buiten-beeld-naar-school-of-werk