Pameijer vult Social Return voortvarend in

25 augustus 2016

pameijer-ervaringsverhaal-alejandro-5 (1)

“Zoek geen werk voor een persoon, maar zoek een persoon bij het werk”

Pameijer won eerder dit jaar de Rotterdamse Social Return Award 2015/2016. Verrassend is dat niet, want talentontwikkeling bij mensen met een arbeidsbeperking is er core business. Arend Vreugdenhil, bestuurslid bij Pameijer, licht toe hoe ze met Social Return omgaan.

“Mensen met een beperking zijn niet apart of bijzonder, maar onderdeel van de samenleving.”, zegt Arend Vreugdenhil. Pameijer komt op voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Deze groep is één van de vier doelgroepen van Social Return. Vreugdenhil spreekt over de inclusie-gedachten van Pameijer die zo goed aansluit bij Social Return. “Iedereen moet mee kunnen doen”.

Werk, stages en trainingen
De invulling van Social Return bij Pameijer loopt voorspoedig het afgelopen jaar. Frans Bosman, contractmanager Gemeente Rotterdam, beaamt dat, “De samenwerking verloopt bijzonder goed. Ze hebben de invulling zelf opgesteld en uitgevoerd. Het scheelt dat ze hiervoor al erg actief waren op dit gebied. Pameijer doet het niet omdat het moet maar omdat ze geloven dat iedereen iets kan. Wat dat betreft is Pameijer een voorbeeld voor anderen.”

Pameijer heeft goed nagedacht over de inrichting van Social Return. Hoewel Pameijer zich bezig houdt met mensen met een beperking, worden ook ww’ers en leerlingennaar werk geholpen. Bij aanvang van het traject zijn drie pijlers geformuleerd. Bij de eerste pijler ‘Werk’ worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst genomen. De tweede pijler is het aanbieden van stages voor jongeren uit middelbaar of lager beroepsonderwijs. Die ervaring helpt bij het solliciteren in de toekomst. De derde omvat trainingen voor bepaalde medewerkers ter ondersteuning van het mobiel blijven op de arbeidsmarkt. Daarnaast legt Pameijer zelf ook een Social Return verplichting op bij inkoopopdrachten die zij op de markt zetten.

Jobcarving
Pameijer gebruikt ‘Jobcarving’ als methode bij het invullen van Social Return. Bij Jobcarving onderzoek je of er ruimte is voor iemand met een beperking in bestaande functies en werkzaamheden/processen. Huidige werknemers kunnen ontlast worden door de bijzaken van de hoofdzaken te scheiden. De medewerker met een beperking kan de bijzaken opvangen. De creatie van een specialistische functie is ook een optie. Vreugdenhil: “Zoek in elk geval geen werk voor een persoon, maar zoek een persoon bij het werk”.

Een echte baan
Het is belangrijk dat mensen die via Social Return aan het werk zijn, niet enkel een dagbesteding hebben. Als ondernemer wil je deze mensen een betekenisvolle baan aanbieden, waarin zij kunnen bijdragen aan het bedrijf. “Dat kan ook het verzorgen van de koffie zijn, maar dan wel op zo’n manier dat de medewerker écht onderdeel is van het bedrijf.” Vreugdenhil vervolgd, “Pak het professioneel aan, evalueer na een maand en bepaal of de begeleiding voldoende is. Mocht de persoon niet functioneren, dan mag je dat ook toegeven.”

Motivatie
Vreugdenhil adviseert dat je Social Return niet alleen uit economische overwegingen of verplichting moet willen invullen. Sociale en maatschappelijke motivaties zijn belangrijk. “Werk is essentieel voor mensen. Het zorgt voor erkenning, ontwikkeling en sociale contacten. Daarnaast gaat het de maatschappij minder kosten en meer opleveren als mensen zelfstandig kunnen wonen en werken. Uiteindelijk is het van grote maatschappelijke betekenis voor de Rotterdamse samenleving”

Voor advies over de invulling van Social Return kunt u terecht bij het Cooördinatiepunt Social Return.