Personeel in dienst bij Eurest via Social Return

21 juli 2014

Rotterdam heeft een groot aantal werkzoekenden. Samen met het bedrijfsleven wil de gemeente hen via de Social Return regeling zo productief mogelijk inzetten zodat zij werkervaring opdoen en waar mogelijk bij het bedrijf blijven werken.

De gemeente gebruikt hiervoor haar inkoopkracht om deze werkzoekende Rotterdammers aan een baan te helpen door middel van Social Return. Bij iedere inkoopopdracht van de gemeente vanaf 15.000 euro wordt bij de uitvoering hiervan Social Return toegepast. Dit betekent dat de opdrachtnemer tenminste vijf procent van de aanbestedingssom moet besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eurest is de cateraar van de gemeente Rotterdam en leidt mensen met een bijstandsuitkering of arbeidsbeperking op. Waar mogelijk kunnen deze mensen daarna binnen de gemeente Rotterdam of op een andere plek binnen Eurest aan het werk.

De vele gezichten van Social Return

Eurest geeft op verschillende manieren vorm aan de Social Return verplichting. Zo nemen zij mensen in dienst die op dit moment een uitkering hebben. Daarnaast geven zij ook jongeren met een beperking – die op dit moment een Wajong-uitkering ontvangen – de mogelijkheid om stage te lopen bij hen. Tevens begeleidt Eurest een grote groep WSW’ers op de locaties, dit doen ze in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Door het opleiden van vijf leermeesters is Eurest nu een erkend leerbedrijf. Waar mogelijk stromen deze Wajongers of schoolverlaters na hun stage door naar een baan bij Eurest.

Chef snack bij Eurest

Harry Versteeg is een van de Wajongers die in het bedrijfsrestaurant Europoint stage liep en hier nu ook echt werkt. Samen met het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam hebben zij een traject samengesteld om jongeren met een beperking aan werk te helpen. In de kantine van Europoint vertelt Harry over zijn werk bij Eurest. “Alles wat nieuw is, daar moet je aan wennen”, zegt Harry, maar inmiddels zit hij helemaal op zijn plek. Op de vraag wat hij het allerleukste vindt moet hij lang nadenken: “eigenlijk vind ik alles leuk om te doen.” Van het fruit klaarleggen tot het ijs en van het drinken aanvullen tot het helpen van de chef-kok. “Maar als ik dan toch moet kiezen, dan vind ik de frituur en snacks wel het leukst . Ik heb zelfs m’n vaste klanten die bijna elke dag dat ik er ben langskomen om een frikandel, kroket of kaassoufflé te halen.” Harry heeft zich de laatste tijd eigenlijk ontpopt tot chef snack, vertelt rayonmanager Martin Helmich.

Werk op maat

Nicole Moes is personeelsmanager bij Eurest en aanspreekpunt voor Social Return: “Het is voor Wajongeren van groot belang dat zij werk doen dat ze ook aan kunnen. In overleg kijken we wat geschikte werkzaamheden zijn, daarnaast is het de bedoeling dat ze nieuwe dingen blijven leren. Zodat ze uiteindelijk ook weer meer kunnen, uiteraard blijven we rekening houden met de beperkingen die deze Wajonger heeft. Alle deelnemers van dit traject krijgen bij Eurest een ‘buddy’. Zodra ze bij ons komen voor hun stage koppelen we ze aan een vast iemand; deze persoon is hun aanspreekpunt en kunnen ze met vragen of andere dingen naar toe gaan.” De buddy is er ook om de Wajonger te begeleiden en ondersteunen op de werkvloer. Het gehele traject is volgens Nicole Moes en Martin Helmich succesvol. Inmiddels zijn er al 8 mensen die na hun stage een baan hebben gekregen bij Eurest. In de toekomst breidt dit aantal zich hopelijk nog verder uit.