Perspectief op werk, gezamenlijk belang, gezamenlijke verantwoordelijkheid!

1 juli 2019

Publiek-Private partners in de Regio Rijnmond ondertekenen de intentieverklaring regionaal actieplan ‘Perspectief op Werk’

Woensdag 3 juli was de officiële aftrap van Perspectief op werk! Op het Stadhuis van de gemeente Rotterdam ondertekenden vertegenwoordigers van VNO/NCW, MKB Rotterdam Rijnmond, ABU, CNV, FNV, UWV, WSP Rijnmond, gemeenten Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Rotterdam het plan om de komende twee jaar extra te investeren in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Mismatch

Door de economische voorspoed zijn veel bedrijven opzoek naar personeel. Enerzijds als vervanging, maar steeds vaker om te kunnen groeien. Tegelijkertijd staan er nog veel mensen langs de kant. Het beschikbare arbeidspotentieel en de gevraagde vacatures leveren nog vaak een mismatch op. Waardoor 25% van de bedrijven niet kunnen meegroeien met de economie.

Perspectief op Werk

Er is dus een enorm belang om, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven, te investeren in de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt. Via publiek-private samenwerkingen moeten deze kansen verzilverd worden. Om deze samenwerking en de doelen te realiseren heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de komende twee jaar extra middelen aan de arbeidsmarktregio’s beschikbaar gesteld.

In de regio Rotterdam Rijnmond hebben de genoemde partners de handen ineengeslagen en een regionaal actieplan opgesteld om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken en perspectief op werk te bieden.

Hierdoor moeten bedrijven hun vacatures sneller kunnen invullen, waardoor zij mee kunnen groeien met de economie. En worden werkzoekenden vanuit een bijstandsuitkering aan werk geholpen. Vanuit het actieplan wordt ingezet op het versneld regionaal uitrollen van het online matchtingsplatform HalloWerk, aansluiting van de regiogemeenten bij de Leerwerkakkoorden en het mogelijk maken van vernieuwende initiatieven via publiek-private samenwerkingen.

  • Versneld door ontwikkelen en uitrollen van online matchingsplatform HalloWerk. Werkzoekenden en werkgevers kunnen via HalloWerk, met persoonlijke dienstverlening indien gewenst, direct met elkaar in contact komen. Zie www.hallo-werk.nl
  • Leerwerkakkoorden, overheid, onderwijs en bedrijfsleven hebben de krachten gebundeld met als afspraak om samen te werken aan het structureel beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod van werk. Binnen de Leerwerkakkoorden is veel aandacht voor gerichte scholing (o.a. vak kwalificaties) en ontwikkeling van werkzoekenden maar ook voor begeleiding op de werkplek (jobcoaching). Dit met het doel werkzoekenden perspectief te bieden op duurzaam werk.
  • Nieuwe ideeën, gebaseerd op privaat-publieke samenwerking, die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar verbinden.

Uiteindelijke doel is om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen, werkgevers helpen mee te groeien met de economie en iedereen die kan en wil werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden, perspectief op werk te bieden.

Kansen bieden voor werkzoekenden op een baan, kansen voor de werkgevers om openstaande vacatures te vervullen. Hou de website van WSP Rijnmond in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen. En/of neem direct contact op met het WSP Rijnmond.