Rotterdam en regiogemeenten lanceren nieuwe aanpak Social Return

9 oktober 2019

Langdurig werkzoekenden duurzamer aan de slag en meer gemak voor werkgevers

Meer kans op een opleiding of werk voor mensen die al lang in de bijstand zitten, mensen langer in dienst houden en minder administratieve rompslomp voor werkgevers om hun social return opgave in te vullen: dat staat onder andere in de vernieuwde aanpak van Social Return die de wethouders Richard Moti (Rotterdam) en Huibert Steen (Hoeksche Waard) woensdag 9 oktober namens de regio Rijnmond presenteerden.

Langer inzetbaar en opleiding telt ook mee

De vernieuwde aanpak sluit beter aan bij de behoeften en wensen van werkzoekenden en werkgevers. Zo krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen op duurzaam werk of op een opleiding. Bedrijven mogen voortaan mensen twee jaar (104 weken) inzetten om aan hun Social return opgave te voldoen, dit was oorspronkelijk een jaar. Dit wordt bovendien aantrekkelijker gemaakt door een langdurig dienstverband te belonen. Ook een opleiding zoals een taaltraining of scholing specifiek voor een sector zoals een VCA diploma of een lascertificaat tellen voortaan mee in het voldoen van de opgave. Dit was eerder niet het geval. Verder wordt de administratieve rompslomp voor bedrijven flink verminderd. Tenslotte kunnen bedrijven voortaan ook een inkooporder plaatsen bij sociaal ondernemers en dit meetellen in de social return opgave. Dit draagt indirect ook bij aan de groei van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return

Rotterdam startte enige jaren geleden met het fenomeen Social return om haar inkoopkracht te benutten om extra werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Opdrachtnemers moeten van de gemeente bij opdrachten vanaf 50.000 euro gemiddeld 5% van hun opdrachtwaarde gebruiken om hen een kans te geven. En met succes: vorig jaar zijn in Rotterdam 2519 mensen geplaatst via Social Return, waarvan 385 mensen met een beperking en 541 mensen uit de bijstand. Voor Rotterdam een reden om het instrument social return onder de loep te nemen en te nog verder te versterken. Het college heeft immers de ambitie om het aantal rotterdammers in de bijstand te laten dalen naar 30.000 aan het eind van deze collegeperiode, en zet daarvoor alle mogelijke instrumenten in.

Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen); “Het gaat goed met social return als instrument, maar nog teveel mensen staan in Rotterdam aan de kant. Daarom willen we Social return verder brengen zodat we nog meer mensen met een grote afstand duurzaam aan het werk helpen en houden. Met de nieuwe aanpak wordt het aantrekkelijker en makkelijker voor werkgevers om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans of perspectief op een opleiding of een baan te geven.”

Meer mogelijkheden, meer kansen voor de hele regio Rijnmond

De gemeenten in de regio Rijnmond hebben met elkaar afspraken gemaakt om het social returnbeleid versterken, verbreden en vernieuwen. Met als doel de kansen van werkzoekenden te vergroten, doordat bedrijven meer mogelijkheden krijgen om invulling te geven aan social return. Voor de werkzoekenden betekent de nieuwe aanpak een versterking van de eigen talenten door training en scholing, een stevigere positie op de arbeidsmarkt en daarmee meer perspectief op duurzaam werk.

Meer informatie: www.wsprijnmond.nl/social-return