Rotterdam in top 50 Bloomberg Challenge

12 november 2021

Gemeente Rotterdam staat met het project #Rikx in de top 50 van de Amerikaanse Bloomberg Mayor’s Challenge waarbij Bloomberg Philanthropies burgemeesters van over de hele wereld heeft opgeroepen om met innovatieve ideeën te komen om door corona getroffen kwetsbare burgers te helpen. Uit 631 inzendingen zijn 50 steden, waaronder Rotterdam, geselecteerd die hun projecten de komende tijd verder gaan ontwikkelen. 15 steden winnen ieder een bedrag van 1 miljoen dollar om in hun project te investeren.

Rikx is een social coin dat de maatschappelijke impact van sociale ondernemers kan doorberekenen naar geld. Er zijn steeds meer sociale ondernemers in de stad. Zij werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bedrijven met een social return opgave kunnen via de Rikx deze sociale ondernemers steunen. Zo creëren bedrijven uit de stad via de Rikx werkgelegenheid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, en biedt de gemeente Rotterdam aan bedrijven de mogelijkheid om op nieuwe, creatieve manieren, de social return opgave in te vullen.

Wat is Rikx

Rikx gaat over de maatschappelijke impact die sociaal ondernemers op basis van projecten weten te realiseren. Deze impact wordt omgezet in een ‘social coin’-betaalmiddel- en op het Rikx platform te koop aangeboden. Kopers van deze impact waarvan de eenheid als Rikx wordt uitgedrukt, zijn organisaties die wel een positieve bijdrage aan bijvoorbeeld werkgelegenheid willen leveren, maar zelf niet over de mogelijkheid beschikken om dit ook effectief te kunnen doen. Op dit platform voor maatschappelijke impact vind je daarom verschillende mooie projecten van sociaal ondernemers die elk gericht zijn op het naar werk helpen van kwetsbare Rotterdammers. Het mooie van dit Rikx platform is dat voor ieder project, die onderling sterk verschillen, in beeld is gebracht wat de impact van het project is. Ook welke middelen er nodig zijn om het project van start te kunnen laten gaan. En dat maakt het platform een soort crowdfundingsplek voor maatschappelijke impact. Als gemeente accepteren we investeringen in Rikx als invulling van een social return opgave. Op deze manier kunnen we met elkaar gegarandeerd impact maken en helpen we de stad vooruit. Bedrijven met een social return opgave kunnen via de Rikx deze sociale ondernemers steunen. En creëren zo werkgelegenheid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. 

Social return in Rotterdam

Met Social Return zet de gemeente Rotterdam en de regio gemeenten Rijnmond haar inkoopkracht in om mensen op weg te helpen naar duurzaam werk. Zo bevorderen we een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt. Dat doen we samen met werkgevers en partners binnen en buiten de stad. We willen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, waarbij een langer en duurzaam dienstverband wordt gestimuleerd. De gemeente ziet als één van de voordelen van de Rikx dat bedrijven nu nog meer mogelijkheden hebben om hun social return in te vullen. De Rikx geeft keuzevrijheid en biedt ruimte aan bedrijven met een kleinere social return opgave om ook hun steentje bij te dragen. Iets dat ze allen ook daadwerkelijk willen, maar tot op heden niet altijd goed konden.

 

De Rikx is in samenwerking met Rebel Group, Coördinatiepunt Social Return van het Werkgeverspunt Rijnmond en VoorGoed ontwikkeld. 2021 Global Mayors Challenge | Bloomberg Cities (jhu.edu)

Benieuwd naar de 10 nieuwe Rikx-projecten? Vind ze hieronder of ga naar https://rikxplatform.nl/ –Ondernemershuis-op-Zuid | She Matters | Mama Taxi | De Beroepentuin | Textielmakers | JINC | hotspot hutspot | Parnassia Groep | The Swapshop | Rotterdamse Douwers

Voor meer informatie over RIKX:
https://rikxplatform.nl/nl