‘Samenwerking creëert extra mogelijkheden’

10 april 2014

Samenwerken en Participeren. Dat zijn de thema’s van de SZW-dagen van dit jaar. Het Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Rotterdam en het LeerWerkLoket vertellen over hun samenwerking.

“De samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en het LeerWerkLoket levert meer mogelijkheden op voor opdrachtnemers om de social returnverplichting in te vullen”, vertelt Kyra de Bus-Knipscheer. Als adviseur social return merkt ze dat het invullen van kleine verplichtingen voor kleine ondernemingen lastig is. “Het in dienst nemen van een werkzoekende is vaak geen optie”, legt Kyra uit. Het LeerWerkLoket benadert bij aanbestedingen onder 200.000 euro ondernemingen met de mogelijkheid hun social returnverplichting op te vullen met stages of werkervaringsplekken.

Extra plekken

Kyra: “We werken sinds halverwege 2013 samen. Dat leverde tot nu toe 63 extra plekken op. Maar ook gastcolleges, trainingen of workshops voor leerlingen of docenten, ook dit zijn manieren om een social returnverplichting in te vullen”. Ook voor bedrijven waarbij het werk zich niet goed leent voor werkzoekenden met een uitkering is het een uitkomst dat ze de verplichting kunnen invullen met het geven van bijvoorbeeld gastcolleges. Als voorbeeld vertelt Kyra over advocatenkantoor Pels Rijcken: “Zij vulden hun verplichting door vijftien scholieren van het MBO te laten ‘snuffelen’ aan het vak met een snuffelstage.”

Uitdagingen

“Het is niet altijd makkelijk om de beschikbare plekken te vullen met stagiaires of leerlingen”, zegt Theo Wehkamp van het LeerWerkLoket. “De school wil bijvoorbeeld dat de stageplaats op 1 september ingaat. Maar dat sluit niet altijd aan bij de startdatum van een project. Of een bedrijf biedt een stage als dakdekker aan, maar dan blijkt die opleiding in Rotterdam helemaal niet te bestaan.” Kyra vult aan: “De stages die niet worden ingevuld gaan niet verloren. Deze bieden we aan bij Ro@work, ons sociale uitzendbureau.”

Meer weten?

Theo Wehkamp (LeerWerkLoket) en Kyra de Bus-Knipscheer vertellen op de SZW-dag op 15 april in Amsterdam over deze vrachtbare samenwerking.

Tijdens de SZW-dagen wordt het beleid voor gemeenten, UWV en SW-bedrijven uiteengezet. Tot de doelgroep behoren beleidsmedewerkers, uitvoerders en managers van deze organisaties. Lees meer over de SZW-dagen, social return en het LeerWerkLoket.