Samenwerking Social Return: dezelfde regels voor de G4

8 mei 2014

Onno Scholten is adviseur Social Return Coördinatiepunt Social Return, onderdeel van het WSPR. Hij praat ons bij over de samenwerking tussen de vier grote steden op dit onderwerp.

Eerst neemt Onno ons even mee naar de oorsprong van Social Return (SR). Daarvoor moeten we terug naar 1996, het jaar dat de 5%-regeling van kracht werd. Deze regeling hield in dat opdrachtnemers 5% van de aanbestedingssom moesten besteden aan mensen in de WW en de bijstand of aan leer-werkplekken. Sinds 2011 heet de regeling Social Return en wordt hij verder ontwikkeld en uitgebreid. “Met die doorontwikkeling – inclusief registratie en beheer – zijn we nog steeds bezig”, vertelt Onno. “We kijken onder andere of andere doelgroepen geschikt zijn voor SR. Ook gaat het steeds meer om maatwerk en meedenken met de opdrachtnemer. Voor een advocatenkantoor is het bijvoorbeeld lastig om werkplekken te bieden. Zij voldoen aan haar SR-verplichting door lessen te geven op scholen en juridische spreekuren te houden in de wijk.”

Social Return in G4 verband

Ongeveer een jaar geleden is een G4-werkgroep opgericht waarin de vier grote steden hun kennis op het gebied van SR uitwisselen. Rotterdam en Amsterdam zijn de koplopers, ze zijn ongeveer even ver met de ontwikkeling. Onno: ’We delen kennis en ervaringen, leren van en sparren met elkaar. Een voorbeeld? Amsterdam heeft voor haar inkopers een leidraad geschreven om efficiënt om te gaan met SR. Die leidraad gebruiken wij als uitgangspunt om de spelregels aan de ondernemers uit te leggen. En andersom volgt Amsterdam de ervaringen die wij opdoen met bijvoorbeeld vrijwilligers in de zorg. Een bijkomend voordeel van de samenwerking is dat we elkaar inmiddels goed kennen en snel kunnen vinden als er bijvoorbeeld een uitwisseling van SR-inzet is.

Uitwisseling van kandidaten

Het uiteindelijk doel van de samenwerking is dat binnen de G4 SR op dezelfde manier ingevuld wordt. “Dan gelden niet in iedere (grote) stad andere regels. Dat maakt het voor onze opdrachtgevers makkelijk om randstedelijk te werken. Uitwisseling van in te vullen SR-plekken wordt daardoor eenvoudiger. Een werkzoekende uit Rotterdam kan dan makkelijk aan de slag in Den Haag en omgekeerd.”

Creativiteit

Als Onno naar de toekomst kijkt, is hij vooral benieuwd welke doelgroepen politieke prioriteit zullen krijgen. En hoe deze prioriteiten vertaald moeten worden binnen SR. “Je ziet dat nu de jeugdwerkloosheid en 55-plussers een item worden. Verder zal de doorontwikkeling vooral een kwestie van creativiteit zijn. Welke doelgroepen kunnen we nog meer faciliteren? Denk daarbij aan ex-gedetineerden en nuggers* zoals huisvrouwen. Maar met creativiteit bedoel ik ook: creatiever mensen inzetten. Bijvoorbeeld in de bedrijfsvoeringsketen van de opdrachtnemer. Als de SR-plicht moeilijk in te vullen is, kunnen zij bijvoorbeeld ook het bedrijfspand onderhouden of een compensatieorder van hun eigen leveranciers vragen. Kortom, nog meer meedenken en maatwerk.”

Klik voor meer informatie over Social Return op www.rotterdam.nl/socialreturn

*Niet-uitkeringsgerechtigden