Social return: Echt wel!

22 november 2018

Tijdens het congres over social return van de gemeente Rotterdam stonden een aantal interessante vragen centraal. Hoe werkt het in de praktijk? Wat kun je er mee, nu en in de toekomst?

Meer dan driehonderd aanwezigen, waaronder veel werkgevers uit de regio, dachten na over deze en andere vragen onder leiding van dagvoorzitter Marlin Huygens, directeur uitvoering bij Werk en inkomen.  

Social return staat binnen de gemeente Rotterdam inmiddels als een huis. De volgende stap is het steviger verankeren van social return binnen profit en non-profitorganisaties. Tijdens de plenaire opening op 20 november in Stadion Feyenoord sprak Marcella Westerwoudt hoe zij dankzij social return vast werk had gevonden. Met haar verhaal gaf zij het abstracte begrip een persoonlijk gezicht. Haar boodschap aan de werkgevers in de zaal: kijk verder dan het cv. Kijk naar de mens erachter en naar hun persoonlijke kwaliteiten.

Club als kerk
Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord Rotterdam vergeleek de club Feyenoord met een kerk. De club speelt, net als een kerk, een verbindende rol op Zuid. Met die rol kan de club allerlei partijen verbinden om Zuid en haar bewoners naar een hoger plan te tillen.

Ook oud-premier Jan Peter Balkenende hield een inspirerend verhaal met persoonlijke anekdotes over sociaal ondernemen en de wereld waarin we leven. ‘Sociaal ondernemen gaat niet vanzelf, je moet het wel willen’, vertelde hij de zaal. ‘Daarbij helpt het jezelf en mensen om je heen de vraag te stellen: waar sta je voor als mens en als organisatie? Wil je andere mensen kansen bieden? Blijf jezelf dan de vraag stellen wat draag je zelf bij?

sr1

Ontlabelen
Ondernemer Annemarie van Gaal vertelde een mooi en persoonlijk verhaal over het ontlabelen van mensen. Zij nam haar eigen, inmiddels overleden vader als voorbeeld. Hij was blind en had daardoor een perfect gehoor ontwikkeld. Zijn beperking was zijn kracht geworden. Met haar verhaal riep ze de aanwezigen op te stoppen met mensen te labelen en gebruik te maken van hun kracht.

Grote winst van het congres was volgens een aantal deelnemers het feit dat overheden en bedrijfsleven (profit en non-profit) samen waren gekomen om het onderwerp social return te bespreken. Meestal hebben overheid en bedrijfsleven hun eigen congressen. Dagvoorzitter Huygens sloot optimistisch en positief af. Ze zag het congres als een eerste aanzet om gezamenlijk de uitdaging van social return op te pakken en door te ontwikkelen.

 

Hieronder vind u de presentaties die zijn gegeven op het congres social return: ‘echt wel’:

Social return en wetenschap, geïnspireerd door werkgever.

Social return en impactmeting Over social impactmeting in aanbestedingen en bij bedrijven

Social return als speerpunt van het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) Van eenvoudige tot complexe invulling van social return, gezien vanuit meerdere oogpunten.

GreenFOX – Invoering van social return in het bedrijfsleven; een kijkje in de keuken

Social return en privacy Wetgeving, complicaties, ontwikkelingen en oplossingen

Maatwerk voor Mensen; doorontwikkeling van social return bij het rijk