Start MKB Sectorplan regio Rotterdam

11 februari 2016

Woensdag 10 februari 2016 heeft Wethouder Struijvenberg om 14.30 uur de primeur van “MKB Sectorplan regio Rotterdam” bekend gemaakt. Een uniek plan met als doel om 100 personen in het MKB die met ontslag bedreigd worden, en 300 personen die werkloos zijn, te plaatsen en waar nodig bij- of om te scholen naar kansrijke beroepen in het MKB in Rotterdam.

MKB Werkoffensief
Het plan is ontstaan vanuit de gedachte dat het ophalen van vacatures in kansrijke sectoren, het matchen van werknemers met MKB-werkgevers en het leiden van mensen naar werk via een integrale aanpak een belangrijke meerwaarde heeft voor het realiseren van duurzame arbeidsinpassing binnen de Rotterdamse economie. Dit MKB sectorplan voor de regio Rotterdam genaamd MKB Werkoffensief is opgesteld door MKB Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Albeda College, Hogeschool InHolland, FNV, Nextworker en het WerkgeversServicepunt Rijnmond. Het ministerie SZW onderschrijft het belang en de noodzaak en heeft daarom ook een subsidie toegekend aan het plan vanuit ‘Regeling cofinanciering sectorplannen 2015’.

‘Slagvaardig naar Werk!’
Om de doelstelling van 400 plaatsingen op concrete vacatures te bereiken kiezen de samenwerkingspartners voor een integrale, gestructureerde en gerichte aanpak onder het motto: “Slagvaardig naar Werk!”. Er wordt hierbij gekozen voor vier concrete maatregelen die gedurende de 2 jaar looptijd van het project moeten leiden naar 400 ingevulde vacatures:
1. Het opzetten en onderhouden van infrastructuur;
2. Het werven en inzichtelijke maken van vacatures;
3. De begeleiding en bemiddeling naar een nieuwe baan;
4. Omscholing en bijscholing.