Subsidie voor Rotterdamse initiatieven die de strijd aangaan met jeugdwerkloosheid

26 augustus 2014

Jeugdwerkloosheid zit op veel niveaus. Dat is te zien in de inzendingen voor het subsidietraject van het project Aanpak Jeugdwerkloosheid. Uit 50 inzendingen koos de gemeente Rotterdam vijftien projecten die subsidie ontvangen. Deze projecten zorgen er op hun eigen manier voor dat de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt aangepakt.

De inzendingen gaan van lokale trajecten in wijken tot projecten voor elke jongere in de stad. Door deze innovatieve en creatieve projecten een kans te geven, pakt de Aanpak Jeugdwerkloosheid de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt aan. Elk project heeft specifieke doelen en doelgroepen zoals ex-gedetineerden tot jongeren met een beperking. Ze hebben één ding gemeen: ze gaan de strijd aan met Jeugdwerkloosheid. Het Rijk stelde hier bijna één miljoen euro beschikbaar aan de gemeente Rotterdam.

Laatie plein zijn

Een van de beoordelingscriteria is innovatie. De projecten moeten nieuw zijn en op lange termijn wat te bieden hebben voor werkloze en werkzoekende jongeren.
‘Laatie plein zijn’is zo’n project. Het draait om het Burgemeester Meineszplein. “Een buurtplein met energie. Maar ook een plein dat maar weinig aandacht krijgt. Maar die vreemde rotonde herbergt een enorme potentie in zich”, vindt Yvette Prinsen, een van de initiatiefnemers. Het project biedt minimaal tien stage-, werkervarings- of werkplekken doordat ze nieuwe samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven tot stand brengen. Ze pakken de aanpak van leegstand aan, stimuleren lokale economie en ondernemerschap en ontmoetingen in de wijk.

Verbinden

De gemeente zorgt er ook voor dat de projecten verbindingen aan gaan met elkaar en in de regio. Wanneer een project zich niet richt op een specifiek gebied, dan is het toegankelijk voor jongeren uit de hele regio. Erik-Jan Wesemann (projectleider aanpak Jeugdwerkloosheid Rotterdam): “We organiseren een bijeenkomst waar alle initiatiefnemers voor worden uitgenodigd. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen; jeugdwerkloosheid terugdringen. Door ze met elkaar in contact te brengen, kunnen ze elkaar versterken”.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

Meer jongeren aan het werk of naar school. Dat is het doel van de Aanpak Jeugdwerkloosheid. In 2014 bundelen twintig gemeenten in de regio Rijnmond hun krachten om jongeren naar werk, beroeps begeleidende leerweg (BBL) of school te begeleiden. Aanpak Jeugdwerkloosheid is landelijke aanpak. Het Rijk stelt hiervoor 25 miljoen euro ter beschikking. De regio Rijnmond krijgt hiervan 2,79 miljoen euro. Succesvolle Rotterdamse projecten worden ook in andere regio’s uitgerold.

Kijk voor meer informatie over de Aanpak Jeugdwerkloosheid op: www.rotterdam.nl/aanpakjeugdwerkloosheid Hier is ook een overzicht van alle lopende subsidieprojecten te vinden. Nu zijn dat er zeven, er volgen er meer!