Succesvolle Bijeenkomst WSPR & PRO/VSO scholen

1 oktober 2018

Donderdag 20 september was er in buurthuis ‘’Huis van de Wijk ’t Klooster’’ een bijeenkomst georganiseerd door het WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) over de samenwerking tussen het WSPR en het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Wethouder Moti, verantwoordelijk voor de portefeuilles Werk, inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Ton van de Leck, Edwin Koutstaal, vele directeuren, docenten, stagebegeleiders van de Rotterdamse PRO/VSO scholen en collega’s van het WSPR waren daarbij aanwezig.

In de afgelopen jaren zijn al heel wat successen geboekt: Leerlingen die vanuit stage zijn uitgestroomd in een Garantiebaan, maar ook plaatsingen van leerlingen op Garantiebanen, die met behulp van het WSPR tot stand zijn gekomen. De scholen en het WSPR weten elkaar hierin steeds beter te vinden, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Om ervoor te zorgen dat de overgang van school naar werk zo soepel mogelijk verloopt voor de leerling is de samenwerking tussen het WSPR en de scholen van groot belang. Om die reden zal ook komend schooljaar worden ingezet op een intensieve samenwerking en korte lijnen. Na een korte inleiding van de wethouder en Ton van der Leck volgde een spannende quiz, en een mooie presentatie door Denise van Wijk en Laurens de Jong, beide regisseur van het WSPR. Met deze presentatie werd meer duidelijkheid gegeven over de rol van de gemeente, de ondersteuning vanuit het WSPR en ook de wederzijdse verwachtingen naar elkaar toe. Vervolgens was er tijd voor vragen vanuit de zaal. Na afloop van het programma werd er nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. De catering en de heerlijke hapjes werden verzorgd door de ondernemers uit de buurt. We kijken terug op een coöperatieve bijeenkomst die zijn vruchten zeker zal afwerpen.

 

img565-1