Tijd voor een nieuwe stap

1 maart 2022

Ton van der Leck over ontwikkelen, zijn hart, leren & ontwikkelen, relflectie en de toekomst

De eerste kennismaking met de arbeidsmarkt herinnert Ton zich als de dag van gisteren. In 2002 begon hij zijn gemeentelijke carrière bij Roteb, het reinigingsbedrijf van de gemeente Rotterdam. Een deel van de werkzaamheden werd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gedaan.

Ton: “Hun verhalen maakten enorme indruk op me. Door ze op weg naar werk te helpen, kregen ze weer een doel in hun leven. Dat vind ik ontzettend mooi en ik ben dankbaar daaraan bij te kunnen dragen.”

Eenduidige vorm van dienstverlening

Tijdens de gemeentelijke reorganisatie in 2011 werkte Ton mee aan de vorming van het cluster Werk & Inkomen. Parallel daaraan ontstond de vorming van de arbeidsmarktregio’s, en daarmee de eerste ideeën over een gemeenschappelijke aanpak op het gebied van werkgeversdienstverlening. Gemeenten, overheidsinstanties, werkgeversorganisaties, vakbonden en UWV sloegen de handen ineen. “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om van een enkelvoudige werkgeversbenadering, een gemeenschappelijk, regionaal concept van werkgeversdienstverlening te ontwikkelen”, legt Ton uit.

Social Return

WSP Rijnmond bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het paradepaardje Social Return. Ton: “We hebben er veel in geïnvesteerd. Het is een lastig onderwerp omdat het voor ondernemers vaak als een verplichting voelt. Door onze aanpak en ondersteuning zien gelukkig steeds meer ondernemers het belang en de mogelijkheden ervan in. Duizenden mensen zijn met Social Return aan het werk geholpen of hebben een stage- of ontwikkeltraject gekregen. Daar ben ik echt trots op, iedereen verdient het om een passende baan te hebben.”

Kwaliteit en motivatie belangrijker dan cv

Een ander onderdeel van WSP Rijnmond is HalloWerk, een dienstverleningsconcept waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden zonder dat we daar als overheid tussen zitten. Het is ontstaan in Rotterdam, ontwikkeld in samenwerking met Den Haag en overgewaaid naar alle regiogemeenten en de vier grote steden in de Randstad. “Dat maakt het extra bijzonder”, vertelt Ton. “Veel ondernemers in onze regio willen mensen een kans geven. Het is aan ons, als overheid en samenwerkende partijen, om hen daarmee te helpen.” HalloWerk werkt op een andere manier dan we gewend zijn van reguliere vacaturesites; met HalloWerk worden mensen op basis van hun talenten en motivatie gevonden, en niet op opleiding of werkervaring. Mensen die geen volledig traditioneel cv hebben, krijgen op deze manier toch een eerlijke kans.

Eén gezamenlijk doel

Met de introductie van de participatiewet in 2015, de wet baanafspraak en de vorming van de arbeidsmarktregio’s ontstond een impuls op regionale, publiek-private samenwerking.  Vanuit WSP Rijnmond is op vele fronten gewerkt aan het ontwikkelen van werkgeversdienstverlening én op de regionale samenwerking. Ton heeft die tijd als heel leerzaam ervaren. Want hoe organiseer je betrokkenheid in zo’n complex speelveld en hoe houd je partijen enthousiast en gemotiveerd om aan een gezamenlijk doel te werken? Ton: “Naast de gemeenten in de regio en UWV, was het vooral een uitdaging om ondernemers en werkgevers te betrekken. Net als het onderwijs, SBB, de vakbonden, ABU, MKB en VNO-NCW, waar ik vanaf de start van WSP Rijnmond lid van ben. Ik heb in al die jaren een goede relatie met deze partners opgebouwd en zij ook onderling.”

“The single most powerful is making progress in meaningful work.”

Leven lang ontwikkelen

Soms moet je uit je eigen schilderij stappen om eens goed naar jezelf te kijken: waar sta ik en waar wil ik naartoe? “Na een ontzettend leerzame periode is het tijd voor een nieuwe stap”, vertelt Ton. Die bestaat uit het volgen van een ontwikkeltraject binnen de gemeente Rotterdam, in combinatie met een interim opdracht bij de gemeente Den Haag. “Vanuit de contacten die landelijk en binnen de G4 zijn ontstaan, lijkt het me leerzaam om eens voor een andere stad te werken.  Ik stap ergens in zonder te weten waar ik uitkom, maar ik verheug me erop om nieuwe ervaringen op te doen.”

Verandering door verlangen, niet vanuit angst

Als boegbeeld van WSP Rijnmond zoekt Ton continu de samenwerking en de betrokkenheid op, om van daaruit een gemeenschappelijke visie te vormen. “Ik probeer altijd met iedereen contact te houden. En niet alleen omdat ik vind dat het bij mijn functie hoort, zo ben ik ook in mijn privéleven.”

Over zijn geleerde lessen vertelt Ton: “Ga niet met een wetboek onder je arm organisaties vertellen wat ze moeten doen, zoek de samenwerking op! Streef naar een ‘sense of belonging’, want een ‘burning platform’ creëert angst en is daarmee funest voor verandering binnen een organisatie.” Volgens Ton kan verandering in een visie of een gemeenschappelijk doel zitten. Door continue betrokkenheid blijft iedereen aangesloten en blijken doelen haalbaar.

Mijlpalen

Er is veel bereikt. Een aantal mijlpalen springt er voor Ton uit: “Ik vind het heel mooi hoe we WSP Rijnmond met elkaar hebben neergezet, inclusief de netwerkstructuren. Door de rol en positie die we hebben ingenomen, zijn inmiddels veel werkzoekenden en werkgevers geholpen. Zo bieden we steeds weer nieuw perspectief”. Gedurende twee jaar werkte Ton, naast zijn functie bij WSP Rijnmond, voor Rotterdam Inclusief. “Dat heeft me zoveel voldoening en verrijking gebracht!” vertelt Ton. “Iemand een kans geven is ook leren. Het voelt als een cadeautje als het is gelukt, ik kan alleen maar hopen dat ondernemers dat ook zo ervaren.”

Verbinden, netwerken en de toekomst.

Een stad kent verschillende lagen. Ton maakte bij Roteb kennis met de fysieke kant, bij WSP Rijnmond kwam hij in contact met de ondernemers van de stad. En er zijn er nog veel meer. Denk aan leefbaarheid, economie, veiligheid en stedelijke digitalisering. “Ik zou het geweldig vinden om eens vanuit één van deze invalshoeken naar de stad te kijken. Een uitspraak die bijvoorbeeld dicht bij mij ligt, is: ‘Making progress in meaningful work’. Het moet ergens aan bijdragen, een betekenis hebben. Dat is ook het mooie aan werken aan mijn geboortestad Rotterdam,”.

Tot slot

“We hebben met zijn allen bijgedragen aan een prachtige ontwikkeling van een inclusievere en vitalere arbeidsmarkt. Natuurlijk, de arbeidsmarkt is nooit af, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de partners en de mensen van WSP Rijnmond er mooie stappen aan gaan toevoegen!