TOP Academie Techniek: technische vakmensen van de toekomst

2 februari 2017

Op 1 februari 2017 organiseerde de gemeente samen met Learn2Work een symposium over de TOP Academie en de verbinding van onderwijs en arbeidsmarkt. Jongeren uit het beroepsonderwijs krijgen bij de TOP Academie de kans om in de fabriek van Ferro-Fix het metaalbewerkingsvak te leren van ervaren medewerkers.

Met de TOP Academie investeert de gemeente samen met de betrokken partijen in het opleiden van toekomstige vakmensen. De techniekbranche verwacht namelijk grote tekorten en kan deze jonge talenten goed gebruiken. Tijdens het symposium ondertekende Wethouder De Jonge samen met Learn2Work en diverse onderwijsinstellingen een Jongerenakkoord. Door het afsluiten van dit Jongerenakkoord wordt de samenwerking tussen arbeidsmarkt en het onderwijs gestimuleerd en worden jongeren klaargestoomd voor een goede toekomst in de techniek.

Leerlingen van Albeda Startcollege, LMC PrO, Accent PrO en VSO AJ Schreuder doen mee aan deze TOP Academie. Zij krijgen les op de werkvloer en lopen stage in een leermeester-gezel-constructie. De scholen hebben samen met Ferro-Fix het onderwijsprogramma geschreven. Het lesprogramma van de TOP Academie is daarmee afgestemd op de werkpraktijk van technische bedrijven. Aan het einde van dit traject hebben deze leerlingen verschillende erkende branchecertificaten gehaald en zijn zij zelf ervaren vakmensen geworden. Hierdoor hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt en vinden zij makkelijker een baan.

Ron Broeders, directeur Ferro-Fix: “Ik wil graag iets doen voor deze jongeren. Niet alleen omdat ik daar een goed gevoel van krijg, maar vooral omdat wij binnen Ferro-Fix deze jongeren ook echt een vak kunnen leren. Door mee te lopen met mijn ervaren medewerkers leren deze jongeren alle aspecten van het vak. Iets wat ze in de schoolbankjes uit een boek niet kunnen leren.”