Transitievergoeding bij ontslag

5 maart 2015

Ontslaat u een medewerker (tijdelijk of vast) die minimaal 2 jaar bij u in dienst is? Vanaf 1 juli 2015 betaalt u dan uw medewerker een transitievergoeding. Om een andere baan of beroep te krijgen, gebruikt uw medewerker deze vergoeding voor (om)scholing naar ander werk of outplacement.

 

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend over hele periodes van 6 maanden dat uw medewerker bij u een arbeidscontract had. De transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat uw medewerker bij u in dienst is geweest:

  • Uw ontslagen medewerker krijgt per gewerkt half dienstjaar 1/6 maandsalaris als vergoeding.
  • Heeft uw medewerker 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van een 1/4 maandsalaris per half dienstjaar.
  • Is uw medewerker 50 jaar of ouder? En heeft hij 10 jaar of langer bij u gewerkt? Dan krijgt hij vanaf het 10e dienstjaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris per half dienstjaar. Dit geldt niet als u minder dan 25 werknemers in dienst hebt.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000, tenzij uw medewerker meer dan € 75.000 verdient. Dan is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris.

De transitievergoeding wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris van uw medewerker. Voor het betalen van de transitievergoeding kunt u met de medewerker een betalingsregeling afspreken.

 

Geen transitievergoeding

U hoeft geen transitievergoeding te betalen:

  • als uw medewerker korter dan 2 jaar bij u dienst is geweest;
  • als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw medewerker.
  • als uw medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Ook niet als u uw medewerker ontslaat als hij inmiddels 18 jaar is.
  • als uw medewerker de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft.
  • bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.
  • als in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen.

Ontslagvergoeding

Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw medewerker? Dan kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

 

Voor wie?

Werkgevers

 

Wanneer?

De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en gaat in per 1 juli 2015. De nieuwe regels gelden ook voor arbeidscontracten die op 1 juli 2015 al bestaan. Er geldt een overgangsregeling om dubbele betalingen te voorkomen. Daarnaast geldt een overgangsregeling om problemen met tijdelijke contracten (seizoenkrachten) te voorkomen.

 

Bron: www.ondernemersplein.nl