Twee miljard voor MKB via nieuw investeringfonds

9 april 2015

De komende drie jaar steken pensioenfondsen, verzekeraars en banken twee miljard euro extra in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Woensdag, 8 maart 2015, heeft de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) hiervoor twee speciale fondsen opgericht. 

 

Met de oprichting van de eerste twee fondsen zet de NLII een belangrijke stap om de Nederlandse economie structureel te versterken. Ondernemers kunnen hierdoor eerder de benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en dienstverlening. Dat leidt tot banen en hogere economische groei,” aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken. Namens het kabinet nam hij het initiatief om gesprekken aan te gaan met institutionele beleggers, wat leidde tot de oprichting van de NLII.

 

Fondsen voor groei

Om investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te maken, richt de NLII vandaag een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF) op. Met het ALF kunnen mkb-ondernemers, die een beperkter eigen vermogen hebben, toch leningen tussen de 150.000 euro en 5 miljoen euro aantrekken. Met het BLF kunnen banken leningen van 10 miljoen tot maximaal 25 miljoen euro verstrekken aan bedrijven, ook als banken al een relatief groot aandeel in een bedrijf of in een sector hebben. Institutionele beleggers investeren 800 miljoen euro in deze fondsen en daarmee wordt er door samenwerking met banken 2 miljard aan extra kredietverlening mogelijk.

Zonder de fondsen van de NLII is het voor institutionele beleggers minder aantrekkelijk om in het mkb te investeren. De NLII zorgt voor een brug tussen institutionele beleggers, die op grote schaal investeren, en de kredietbehoefte van individuele ondernemers. Onder meer Aegon, Nationale-Nederlanden en de Pensioenfondsen PGB, Metaal & Techniek en investeren in de fondsen.

De garantstelling die EZ beschikbaar heeft voor het Achtergestelde Leningenfonds maakt onderdeel uit van het aanvullend actieplan mkb-financiering. Hiermee werkt het kabinet aan verbetering van de kredietverlening. Vanaf 2009 is er dankzij de financiële instrumenten van de overheid meer dan 9 miljard euro aan extra kredietverlening mogelijk gemaakt.

 

Vlot trekken

Voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen schat dat duizenden ondernemers kunnen profiteren van de fondsen. ”Door de crisis is het eigen vermogen van veel ondernemers onder druk komen te staan. Die zitten nu in een fuik, waardoor ze geen financiering meer krijgen van de banken. Het fonds voor achtergestelde leningen kan de financiering weer vlot trekken”, zegt Van Straalen.

MKB-Nederland pleit er al langer voor dat ook andere financieringsvormen ingezet worden voor ondernemers die in de knel zitten. ”Ik ben dan ook ontzettend blij dat deze fondsen nu vorm gaan krijgen”, aldus de ondernemersvoorman.

 

Bronnen: Rijksoverheid en nu.nl