Twee Rotterdamse projecten genomineerd voor ‘De Gouden Schoffel’

16 juni 2015

‘De Gouden Schoffel’ is een landelijke prijs voor het beste idee of project voor social return. De in totaal drie genomineerde projecten worden aanstaande woensdag 17 juni op het congres ‘Werk in uitvoering’ op het podium gezet. Dan wordt ook de winnaar bekendgemaakt.

Rotterdamse nominaties

De gemeente Rotterdam is genomineerd met twee projecten:

  • Hergebruik van textiel: in samenwerking met het Leger des Heils. Andere betrokken partijen zijn WerkgeversServicepunt Rijnmond en Robedrijf.
  • Het project ecologisch groenonderhoud, een samenwerking tussen gemeente Rotterdam en Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam waarbij ecologische groenonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd door de doelgroep.

Hergebruik van textiel

Het Leger des Heils is partner van de gemeente Rotterdam voor textielinzameling. De gemeente zamelt het textiel in, Leger des Heils Reshare sorteert en verwerkt het ingezamelde textiel. Daarmee wordt werk geboden aan mensen die moeilijk een baan kunnen vinden. Anderen krijgen de gelegenheid werkervaring op te doen. Een deel van het textiel gaat naar de Piekfijn Kringloopwinkels, een ander deel van de kleding en schoenen gaat naar naar mensen in nood. Wat niet meer bruikbaar of draagbaar is, wordt zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. Peter Erkens, hoofd Inzameling en Hergebruik, gemeente Rotterdam: ‘Ik was verrast door de nominatie en tegelijkertijd ook trots! In de samenwerking met Reshare laten we als gemeente Rotterdam zien dat er steeds meer waardevolle grondstoffen, zoals textiel, opnieuw worden gebruikt. Dat is een belangrijke doelstelling voor ons. Het toepassen van social return genereert hierbij ook nog eens toekomstperspectief voor mensen die minder sterk staan op de arbeidsmarkt.’ Charles Burm, van het WerkgeversServicepunt Rijnmond vertelt dat er nu dertien medewerkers gedetacheerd zijn vanuit het Robedrijf (sociale werkvoorziening) bij het Leger des Heils. Met zeven voldeden ze al aan hun social return verplichting. Charles: ‘Het bedrijf heeft veel ervaring met deze doelgroep en het is fijn om te zien dat ze verdergaan dan slechts hun verplichting.’ 

Ecologisch groenonderhoud

De Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam voert voor de gemeente Rotterdam ecologisch groenonderhoud uit in diverse natuurlijke groengebieden die de gemeente in de hele stad in beheer heeft, zoals de heemtuin in Ommoord en het Kralingse bos. Ad Slingerland, teamleider Uitvoering Werken, gemeente Rotterdam: “De stichting heeft een doelstelling van maar liefst 80% social return. Zij zetten mensen uit de doelgroep (mensen met een uitkering, of medewerkers in een re-integratieproject) in. Met werkzaamheden als knotten, rietmaaien, hakhout snoeien, paddenpoelen schoonmaken en rillen bouwen, houden zij samen met de gemeente het groen op een ecologisch verantwoorde manier in vorm, ook mét winst in sociaal opzicht!”
De derde genomineerde is Twente Baanbrekend Landschap. In dit project worden mensen uit de bijstand ingezet in ons groenonderhoud. Betrokken partijen zijn  Landschap Overijssel, Gemeente Wierden, Gemeente Almelo, Waterschap Vechtstromen, Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC) Oost, Soweco en diverse aannemers.

Over het initiatief

De Gouden Schoffel is een initiatief van Stadswerk en NVRD. De jury bestaat uit Joyce Vehoeven (initiatiefnemer voor deze prijsvraag en werkzaam bij DSW-Rijswijk), Mieke ten Brinke-Ijsselstijn (accountmanager SROI, gemeente Apeldoorn) en Erik Punt (Eijkelboom BV) beraadt zich momenteel over de winnaar.

Social return

Krijgt u als werkgever een opdracht van de gemeente? Dan kan de gemeente sociale voorwaarden stellen. Dat houdt in dat u als werkgever arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar stelt voor werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten of werkzoekenden met een uitkering. Dat noemen we Social Return.

Dankzij Social Return wordt de arbeidsparticipatie van kwetsbare personen vergroot en krijgen zij de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Als werkgever is het de kans om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En aangezien het WerkgeversServicepunt Rijnmond de werving en selectie doet, kan dat een flinke besparing voor u als ondernemer zijn.

Wilt u meer weten over social return? Kijk dan op http://wsprijnmond.nl/social-return/ of stel uw vraag aan het Coördinatiepunt Social Return door te bellen naar 010-4985993.