Vacature: Coördinator Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Rijnmond

29 december 2021

Rijnmond Werkt Door zoekt op korte termijn een
Coördinator Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Rijnmond

De coördinator kan partijen verbinden door ieders toegevoegde waarde zichtbaar te maken en in te zetten. Via een heldere programmatische aanpak dient hij/zij de beoogde dienstverlening door te ontwikkelen en voor iedereen in de regio zichtbaar en vindbaar te maken.

Urgentie
Rijnmond Werkt Door is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB, werknemersorganisaties FNV/CNV, gemeenten, UWV, het beroepsonderwijs, SBB, NRTO en sociale partners in de regio Rijnmond. Samen zetten we de schouders eronder. Want juist in deze onzekere tijd is het belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Alles is erop gericht om werknemers zo snel mogelijk aan een baan te helpen, waar nodig met om- en bijscholing. En om werkgevers bij te staan in hun capaciteitsbehoefte, ook als die behoefte in de toekomst verandert. We gaan op zoek naar oplossingen, zodat ieder bedrijf kan blijven ondernemen.

Mensen die sinds de coronacrisis (12 maart 2020) hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, én moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen in Rijnmond terecht bij Rijnmond Werkt Door. Dat betekent dat iedereen die extra hulp nodig heeft, dus ook jongeren, ZZP-ers, zelfstandig ondernemers en mensen uit de Banenafspraak, begeleiding kan krijgen om weer een plek te vinden op de arbeidsmarkt of een overstap te maken naar ander werk. Het gaat dan om maatwerk zoals intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk.

De stip op de horizon is het voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden veel duidelijker te maken waar je moet zijn om juiste dienstverlening te ontvangen en het proces rondom deze dienstverlening veel eenvoudiger te maken.

De opdracht
De coördinator neemt de regie om samen met de samenwerkingspartners het regionaal interdisciplinair team door te ontwikkelen. Hij/zij is aanvoerder van het team (5 à 10 FTE) en verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie. Het team sluit aan op de gezamenlijke regionale activiteiten van gemeenten, UWV, sociale partners, onderwijs en overige partners (private en publiek) die toegevoegde waarde hebben binnen een van Werk naar Werk aanpak voor werkgevers en werkenden en het organiseren van heroriëntatie en loopbaankansen voor werkzoekenden. Tevens organiseert de coördinator de dwarsverbanden met diverse lopende initiatieven in de arbeidsmarktregio.

Het team opereert in een dynamisch werkveld dat met het ene been onderdeel is van de reguliere dienstverlening van de verschillende partners in het concept en met het andere been focus aanbrengt op specifieke dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit. Door de verschillende belangen, maar ook de drukte op het speelveld is het daarnaast belangrijk om de dienstverlening met een gerichte communicatie zicht- en vindbaar te maken.

Opdrachtgever en randvoorwaarden
De coördinator valt onder aansturing van een regiegroep Rijnmond Werkt Door. De regiegroep bestaat uit de verschillende partners die deelnemen aan het concept. De coördinator beschikt over een werkgroep die hem/haar ondersteunt op beleid- en uitvoerend niveau. De coördinator legt verantwoording af aan de regiegroep en rapporteert regelmatig aan de partner-besturen die de intentieverklaring hebben ondertekend.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je vertaalt de doelstellingen en resultaten uit de opdracht naar een programmatische aanpak met daarin een ordening van acties en projecten, een planning en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling;
 • Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen initiatieven en dienstverlening van de partners in kaart. Dat geldt ook breder voor andere relevante dienstverlening en initiatieven in de regio.
 • Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding met de partnerorganisaties. Je betrekt belangrijke onderdelen en stakeholders in de ontwikkeling en uitwerking van projecten en producten en legt de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort;
 • Je organiseert de inrichting en uitvoering van rollen en taken binnen het team met oog voor de belangen van de partners;
 • Je rapporteert periodiek aan de bestuurlijk betrokken partners over de voortgang van het programma in de opstartfase.

Functie-eisen

 • Academisch werk- denk niveau;
 • Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties
 • Relevante kennis en ervaring binnen het sociale domein, in het bijzonder: ervaring met organiseren van (regionale) werkdienstverlening;
 • Ruime kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke en een publiek-private omgeving;
 • Resultaatgericht, creatief, hands on, stressbestendig, besluitvaardig, communicatief sterk op verschillende niveaus, organiserend vermogen, sterk in onderhandelen en bemiddeling;
 • Heeft oog voor de vraag van werkzoekenden en werknemers en heeft oog voor de problematiek van de ondernemers in de arbeidsmarkt regio door corona
 • Kan op veel schaakborden tegelijk spelen in een dynamisch werkveld, en dit met uiteenlopende partners vertalen naar goede en vooral werkbare afspraken
 • De opdracht is minimaal voor een periode van 6 tot 12 maanden; beschikbaar per direct voor 28 tot 32 uur per week.

Kandidaten kunnen zich richten tot Lisa Bischop: lisa.bisschop@uwv.nl en 06 25318060.