Vacature: Coördinator Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Rijnmond

13 december 2022

Mensen die hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, én moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen in Rijnmond terecht bij Rijnmond Werkt Door. Dat betekent dat iedereen die extra hulp nodig heeft, dus ook jongeren, ZZP-ers, zelfstandig ondernemers en mensen uit de Banenafspraak, begeleiding kan krijgen om weer een plek te vinden op de arbeidsmarkt of een overstap te maken naar ander werk. Het gaat dan om maatwerk zoals intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk.

Rijnmond Werkt Door is een initiatief van werkgeversorganisaties VNO-NCW/MKB Rotterdam-Rijnmond, werknemersorganisaties FNV/CNV/VCP De Unie, gemeenten, UWV, het beroepsonderwijs, NRTO en SBB in de regio Rijnmond. Samen zetten we de schouders eronder. Want juist in deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Alles is erop gericht om werknemers zo snel mogelijk aan een baan te helpen, waar nodig met om- en bijscholing. En om werkgevers bij te staan in hun capaciteitsbehoefte, ook als die behoefte in de toekomst verandert. We gaan op zoek naar oplossingen, zodat ieder bedrijf kan blijven ondernemen.

Rijnmond Werkt Door zorgt met haar aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Rijnmond. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Zo wordt voorkomen dat mensen buitenspel komen te staan.
Daarnaast is Rijnmond Werkt Door partner voor werkgevers die adviseert op het gebied van mobiliteit, verzuimpreventie, duurzame inzetbaarheid en verbindt om werk-naar-werk te stimuleren. Het is een centraal punt in de regio die op actieve wijze werkgevers en partijen aan elkaar verbindt en expertise deelt om werk-naar-werk te realiseren.

Komende periode wordt deze samenwerking verder bestendigd om te leren hoe we de mismatch op de arbeidsmarkt samen kunnen aanpakken.  De stip op de horizon is het voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden veel duidelijker te maken waar je moet zijn om juiste dienstverlening te ontvangen en het proces rondom deze dienstverlening veel eenvoudiger te maken.

Coördinator

Hiervoor zoeken we op korte termijn een coördinator Rijnmond Werkt Door, die alle partijen kan verbinden door ieders toegevoegde waarde zichtbaar te maken en in te zetten. Via een heldere aanpak dient hij/zij de beoogde dienstverlening voor werkgevers, werkenden en werkzoekenden door te ontwikkelen en voor iedereen in de regio zicht- en vindbaar te maken.

De opdracht

De coördinator neemt de regie om samen met de samenwerkingspartners het regionaal interdisciplinair team door te ontwikkelen. De coördinator is aanvoerder van het team (7 à 10 FTE) en verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie. Het team sluit aan op de gezamenlijke regionale activiteiten van gemeenten, UWV, sociale partners, onderwijs en overige partners (private en publiek) die toegevoegde waarde hebben binnen een van werk-naar-werk aanpak voor werkgevers en werkenden en het organiseren van heroriëntatie en loopbaankansen voor werkzoekenden. Tevens organiseert de coördinator de dwarsverbanden met diverse lopende initiatieven in de arbeidsmarktregio.

Bovenstaande betekent dat het team in een dynamisch werkveld opereert dat met het ene been onderdeel is van de reguliere dienstverlening van de verschillende partners in de samenwerking en met het andere been focus aanbrengt op specifieke dienstverlening rondom arbeidsmobiliteit. Door de verschillende belangen, maar ook de drukte op het speelveld is het daarnaast belangrijk om de dienstverlening met een gerichte communicatie zicht- en vindbaar te maken.

Opdrachtgever en randvoorwaarden

De coördinator valt onder aansturing van een regiegroep Rijnmond Werkt Door die bestaat uit de verschillende partners die deelnemen aan de samenwerking. Verder beschikt de coördinator over een werkgroep die hem/haar ondersteunt op beleid- en uitvoerend niveau. De coördinator legt verantwoording af aan de regiegroep en rapporteert regelmatig aan de partner-besturen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je vertaalt de doelstellingen en resultaten uit de opdracht naar een aanpak met daarin een ordening van acties en projecten, een planning en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling;
 • Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen initiatieven en dienstverlening van de partners in kaart. Dat geldt ook breder voor andere relevante dienstverlening en initiatieven in de regio.
 • Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding met de partnerorganisaties. Je betrekt belangrijke onderdelen en stakeholders in de ontwikkeling en uitwerking van (gezamenlijke) dienstverlening en legt de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort;
 • Je organiseert de inrichting en uitvoering van rollen en taken binnen het team met oog voor de belangen van de partners;
 • Je rapporteert periodiek aan de bestuurlijk betrokken partners over de voortgang van het programma in de opstartfase;
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing team RMT;
 • Je doet voorstellen voor aanpassingen in processen indien de operatie dit vraagt.

Wij vragen Functie eisen

 • Academisch werk- denk niveau;
 • Ruime kennis en ervaring met organisatieontwikkeling, programma- en projectmatig werken binnen netwerkorganisaties
 • Relevante kennis en ervaring binnen het sociale domein, in het bijzonder: ervaring met organiseren van (regionale) werkdienstverlening;
 • Ruime kennis en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke en een publiek-private omgeving;
 • Resultaatgericht, creatief, hands on, stressbestendig, besluitvaardig, communicatief sterk op verschillende niveaus, organiserend vermogen, sterk in onderhandelen en bemiddeling;
 • Heeft oog voor de vraag van werkzoekenden en werknemers en heeft oog voor de problematiek van de ondernemers in de arbeidsmarkt regio door corona
 • Kan op veel schaakborden tegelijk spelen in een dynamisch werkveld, en dit met uiteenlopende partners vertalen naar goede en vooral werkbare afspraken
 • De opdracht is minimaal voor een periode van 6 tot 12 maanden; beschikbaar per direct voor 32 tot 36 uur per week.

Wilt u meer weten over de vacature neem dan contact op met:

Contactpersoon: Rick Hardenbol
Telefoonnummer: 06 51 16 56 19
Email: r.hardenbol@rotterdam.nl

Contactpersoon: Jan van Arkel
Telefoonnummer: 06 15 37 34 13
Email: jan.vanarkel@uwv.nl