Welslagen: van wens- naar kansberoep in de zorg

25 oktober 2021

Werken en tegelijkertijd leren in de zorg, dat is waardevol voor iedereen. Daarom organiseerden WSP Rijnmond, gemeente Rotterdam en Calibris Advies op 28 september een informatiebijeenkomst voor zorginstellingen over ‘WelSlagen’: een pilot-traject waarin mensen met een uitkering worden voorbereid op een BBL-baan in de zorg. Het werd een succes: bijna alle deelnemende zorgpartijen stelden BBL-plekken beschikbaar. We nemen u kort mee naar de bijeenkomst.

In het auditorium van Rotterdam Science Tower komen zorginstellingen bij elkaar om te onderzoeken of WelSlagen een oplossing is voor hun groeiende tekort aan gekwalificeerd personeel. De bijeenkomst wordt afgetrapt door Richard Moti. In een videoboodschap benadrukt hij het belang van dit initiatief. “Het mes snijdt aan twee kanten. Voor zorginstellingen is het dé kans om te werken aan hun personeelstekort. En mensen met een uitkering die willen én kunnen werken in de zorg, krijgen de kans om van hun wensberoep een kansberoep te maken.”

___________________________________________________________________________________

BBL is de afkorting van beroepsbegeleidende leerweg waarin werken en leren hand in hand gaan. Een leervorm waarbij kandidaten één dag per week naar school gaan en vier dagen ervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Welslagen richt zich op de BBL opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2 en Verzorgende IG niveau 3. Het standaard traject voor kandidaten op deze niveaus duurt 20 weken. Deze pilot is toegespitst op kandidaten op niveau 3, met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is een verkort traject van 12 weken ontwikkeld.

___________________________________________________________________________________

Arbeidsmarkt trekt aan

Ruud Schalkwijk, directeur Werk bij de gemeente Rotterdam, heet iedereen van harte welkom: “Wat fantastisch dat jullie in de zaal zitten. Dit is jullie kans om in te stappen.” De arbeidsmarkt trekt in een snel tempo aan. Misschien zijn er volgend jaar nauwelijks kandidaten meer beschikbaar. En deelnemen aan WelSlagen heeft nóg een belangrijke functie. Ruud: “De mensen doen weer actief mee in de maatschappij.”

In een voorstelrondje met de deelnemers wordt duidelijk dat de zorginstellingen geloven in het traject. Normaalgesproken is de uitval tijdens een BBL-traject in de zorg hoog. WelSlagen speelt daarop in door kandidaten vooraf te laten onderzoeken of werken in de zorg bij ze past en of ze het aankunnen.

Praktijkvoorbeeld van Laurens

Ook de meerwaarde van de samenwerking tussen WSP Rijnmond, gemeente Rotterdam en Calibris Advies wordt genoemd. Daarbij zijn de meesten erg benieuwd naar de praktijkervaringen met WelSlagen en hoe toepasbaar het is in de verschillende zorgorganisaties.

Daar weet Sylvia Strooband van Laurens alles van. Deze zorginstelling startte drie jaar geleden met WelSlagen in verband met instroomproblemen. “Alleen met doorstromers en schoolverlaters losten we het probleem niet op”, legt Sylvia uit. Calibris Advies stelde WelSlagen destijds aan Laurens voor. Het is belangrijk dat de deelnemers werkfit worden, aan de zorgbranche wennen en hun thuissituatie aanpassen op de werktijden. Bijvoorbeeld door kinderopvang te regelen.

Laurens werkt nauw samen met Calibris en de gemeente. “We hebben veel van elkaar geleerd, onder andere op het gebied van werving”, vertelt Sylvia. “De wervingsprocedure van kandidaten die niet direct in het profiel passen, vraagt om een andere aanvliegroute.” Inmiddels weten we dat dit voortraject leidt tot een volwaardige instroomgroep. “Voor ons is dit dé oplossing om aan goed personeel te komen.”

De locatiemanagers bij Laurens zijn ook enthousiast over de kandidaten. Ze zijn onder de indruk van hun loyaliteit. Vol overgave beginnen ze aan hun nieuwe loopbaan. “Ik raak geëmotioneerd als ik zie hoe trots een familie is als het is gelukt om uit de uitkeringssituatie te komen”, zegt Sylvia. Eenmaal op de werkvloer zorgt Laurens voor een goed leerklimaat. En er zijn werkcoaches aanwezig met ervaring in de zorg.

Scholingsvouchers

Bewezen succes

In de eerste vijf groepen van Laurens hebben 76 van de 107 deelnemers hun certificaat gehaald en een contract gekregen. Dat is ruim 70%. Iets meer dan de helft van deze deelnemers zijn doorgestroomd naar een BBL-opleiding op niveau 3. Bijna alle deelnemers uit de eerste groepen die een BBL-opleiding niveau 2 volgden, hebben hun diploma gehaald. Van hen gaat een groot deel door naar niveau 3.
De pilot is kosteloos voor werkgevers. De gemeente Rotterdam heeft namelijk toestemming gegeven om scholingsvouchers vanuit het Rotterdams Scholingsfonds voor dit traject in te zetten. Het fonds stelt maximaal € 2.500,- per persoon aan vouchers beschikbaar voor kandidaten die zich willen laten om-, her- of bijscholen. Daarmee zijn de kosten voor de werkgever volledig gedekt.

Gebundelde krachten

De drie aanjagers van WelSlagen zijn Martha Horvers, regio accountmanager bij WSP Rijnmond, Jasper Smits, matchmaker bij gemeente Rotterdam en Anne Marie Bas, senior adviseur bij Calibris Advies. Zij zetten zich maximaal in voor het succes van WelSlagen, om tekorten in de zorg terug te dringen door talentvolle mensen te leveren. Alledrie vanuit hun eigen expertise. Martha maakt werkgevers enthousiast over het traject, Jasper kent de kandidaten goed en weet wanneer iemand geschikt is en Anne Marie is het organisatietalent.

De nieuwe ronde gaat medio april 2022 van start. Bent u als werkgever ook geïnteresseerd in deelname aan WelSlagen? Neem dan contact op met Martha Horvers: 06-39012646.