Van werkervaringsplek naar garantiebaan

17 december 2021

SDW loopt voorop als het over werkgevers met een sociaal hart gaat. Naast werkervaringsplekken  voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt neemt het bedrijf ook veel kandidaten met een indicatie banenafspraak aan. Iedereen krijgt een kans, ongeacht achtergrond en opleiding. Team ExIT en team Participatie van de gemeente Rotterdam leveren de kandidaten aan SDW. Een succesvolle samenwerking die al twee jaar haar doel bereikt.     

In een kantoorruimte van SDW zijn Jilles Franke, hoofd P&O, Evelien Voorn, regisseur jobcoach team Participatie en Elif Uzkar, accountmanager team ExIT bij de gemeente Rotterdam druk met elkaar in gesprek. Evelien en Elif hebben nog net geen eigen kantoor bij SDW, al zijn ze er heel regelmatig te vinden. Dit jaar hebben 40 kandidaten vanuit ExIT een werkervaringsplek en 20 een garantiebaan bij SDW gekregen. Tien daarvan zijn doorgestroomd vanuit ExIT.

Kandidaten vanuit team ExIT hebben vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Op een werkervaringsplek bij SDW leren ze in drie tot zes maanden algemene werknemersvaardigheden, zoals op tijd opstaan en wennen aan de verantwoordelijkheden die horen bij een baan. Er is een afdeling klussendienst, inbraakpreventie en een productiebedrijf. Maar ook schoonmaken, groenonderhoud en beheertaken behoren tot de keuzemogelijkheden. De kandidaten kunnen zelf een voorkeur opgeven wat ze het liefst doen. Het doel is om ze weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Soms blijkt dat de werkzaamheden bij SDW te hoog gegrepen zijn. In dat geval kijkt team ExIT naar alternatieven, bijvoorbeeld door beschut werk aan te bieden, een baan met constante begeleiding. Als het wel goed gaat, krijgen ze bij SDW een contract aangeboden.

Garantiebaan

Mensen die werkfit zijn maar niet in staat zijn om zonder hulp het minimum loon te verdienen, kunnen in aanmerking komen voor een garantiebaan. Hierbij geldt dat de werkgever loonkostensubsidie van de gemeente ontvangt om het minimum loon uit te keren. Het betreft kandidaten die vanuit team ExIT naar team Garantiebanen worden overgedragen én kandidaten die zich rechtstreeks bij team Garantiebanen aanmelden. Evelien van team Participatie helpt kandidaten die in het doelgroepregister geplaatst zijn een juiste plek binnen SDW te vinden. Eventueel met een proefplaatsing van twee maanden. Ook zorgt  ze ervoor dat alles rondom de plaatsing van een kandidaat van ExIT vlekkeloos verloopt.

Unieke samenwerking

Beide teams spelen een belangrijke rol in de vraag naar kandidaten vanuit SDW. Door hun samenwerking kan de gemeente Rotterdam deze sociale werkgever van voldoende kandidaten voorzien. Maar wat maakt deze samenwerking zo bijzonder? In plaats van twee losse trajecten te hanteren voor een werkervaringsplek en een garantiebaan, is gekeken naar de mogelijkheid om een werkervaringsplek als voortraject naar een garantiebaan in te zetten. En het werkt! Vooral omdat SDW continu meedenkt en voor deze constructie openstaat. Het is volgens Jilles de perfecte manier om mensen op een duurzame manier aan passend werk te helpen. En voor de kandidaten zelf is het aantrekkelijk om een betaalde en passende baan in het vooruitzicht te hebben.

Stabiele werkomgeving

Een vast inkomen en dagelijks werkritme zorgt voor rust om het leven ook op privégebied weer vorm te geven. Vaak ontstaat er dan vanzelf ruimte voor iets nieuws, bijvoorbeeld voor scholing. Zo kan iemand zich al snel ontwikkelen naar een allround medewerker. Medewerkers doen bij SDW het werk dat ze leuk vinden en kunnen zich verder ontwikkelen.

In de 18 jaar dat Jilles bij SDW werkt, vindt hij het nog altijd mooi om de vooruitgang van de werknemers te zien. De meesten functioneren niet zelfstandig, dat vraagt veel geduld en begeleiding. Jilles en zijn collega’s kunnen dat prima opbrengen. Maar niet iedereen zit op begeleiding te wachten. Zo is er een medewerker die via de praktijkroute is uitgestroomd. Hij kreeg alle aandacht en er werden leerdoelen opgesteld, maar het gaf hem stress om aan de verwachtingen te voldoen. Hij floreert juist door in zijn eigen tempo en binnen zijn mogelijkheden aan het werk te zijn. Het is belangrijk ook hier aandacht aan te schenken en die ruimte krijgt hij bij SDW.

Permanente jobcoaching

Mensen die met een garantiebaan starten hebben vaak intensieve begeleiding nodig. Veel medewerkers hebben problemen, bijvoorbeeld door schulden of een verslaving. Bij SDW is er altijd een jobcoach aanwezig die er voor werk- en privé gerelateerde problemen is. De jobcoach doet er alles aan om iedereen aan het werk te houden

Warm bad

Niemand hoeft hier op zijn tenen te lopen. Bij SDW werkt iedereen naar eigen vermogen. Hier ben je niet ‘diegene met een garantiebaan’, iedereen is gelijk. Veel medewerkers ervaren dat als een warm bad. Ludson Arrindel beaamt dat. Hij werkt al ruim een jaar in de klussendienst en voelt zich erg op zijn gemak. Het is afwisselend werk en hij komt op veel verschillende locaties. Dat vindt hij het allerleukst aan zijn functie. Zijn collega Sharlon Candelaria is vanuit ExIT gekomen. Hij maakt schoon en is blij dat hij aan het werk is. Hij vindt het fijn dat SDW de tijd heeft genomen om hem goed in te werken. Nu weet hij wat hij moet doen en waar alles ligt. Wat zijn werk nog meer leuk maakt? Er is hier altijd ruimte voor een grapje. Sharlon komt met een glimlach naar zijn werk en gaat net zo vrolijk weer naar huis.