Vijf vastgoed-onderhoudsbedrijven en het WerkgeversServicepunt Rijnmond tekenen Jongerenakkoord

30 november 2018

 

Met het akkoord laten de vastgoed-onderhoudsbedrijven zien dat zij een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling en het arbeidsperspectief van jongeren.

Elk bedrijf biedt aan 5 tot 20 jongeren een stageplaats, leerwerkplek of startersfunctie. Daarnaast stellen zij hun kennis en expertise beschikbaar om zo het netwerk van deze jongeren te vergroten. Samen met praktijkgerichte opleidingsinstanties worden de jongeren opgeleid. Bevalt de samenwerking? Dan wordt de jongere uitgenodigd om te solliciteren.

Het WerkgeversServicepunt (WSPR) is blij dat deze vijf vastgoed-onderhoudsbedrijven zich willen inzetten voor jongeren. Het biedt kansen en toekomstperspectief voor jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier zet het WSPR zich graag voor in. Mochten zich meer jongeren aanmelden dan dat er mogelijkheden zijn, dan gaan de bedrijven de uitdaging aan om iedereen een passende plek te bieden.

Heeft u ook interesse om te investeren in de ontwikkeling van jongeren? Neem dan contact met ons op.