Welke beroepen bieden de meeste kans op een baan?

12 februari 2015

De arbeidsmarktprognose die UWV begin deze maand publiceerde, gaf het al aan: de arbeidsmarkt trekt weer wat aan in 2015. Voor het eerst in drie jaar groeit de werkgelegenheid licht. En als het weer wat beter gaat, is het voor mensen makkelijker om van baan te veranderen. Maar in welke beroepen zijn de kansen op werk goed? En welke functies bieden daarentegen weinig perspectief? UWV zette ze op een rij in de notitie ‘Welke beroepen bieden kansen?’

 

Uit deze nieuwe analyse van UWV blijkt dat er op dit moment zo’n dertig beroepsgroepen zijn met knelpunten in de vacaturevervulling. Het gaat vooral om functies op middelbaar, hoger en wetenschappelijk beroepsniveau in de techniek, IT en in specifieke niches. Moeilijk te vinden zijn monteurs, cnc-verspaners, gecertificeerde lassers, technisch tekenaars, calculators, programmeurs en docenten wis- en natuurkunde. Maar ook opticiens, registeraccountants, hoveniers en specialisten ouderengeneeskunde. Werkgevers hebben voor deze functies moeite om hun vacatures te vervullen of verwachten zelfs tekorten.  Deze beroepen bieden dus goede kansen op werk voor mensen met de vereiste kwalificaties. Het beeld op de middellange termijn (2017-2019) is in grote lijnen hetzelfde, al verwacht UWV over enkele jaren ook krapte in de meer procestechnische beroepen en bij de productieplanners. Lees het volledige rapport.

Overschotberoepen

UWV heeft ook onderzocht in welke beroepen de kansen op werk lager zijn gemiddeld. Voor deze ‘overschotberoepen’ is het aanbod van werkzoekenden veel groter dan het aantal vacatures. Werkzoekenden die zoeken binnen deze beroepen doen er goed aan ook te kijken in andere beroepsrichtingen en (om)scholing te overwegen.  Het gaat in veel gevallen om administratieve beroepen en functies binnen krimpende sectoren. Op elementair en lager niveau zijn de kansen minder goed voor wie aan de slag wil als receptionist, administratief medewerker, conciërge of medewerker facilitaire dienst. Op middelbaar en hoger niveau geldt dit voor secretaressen, boekhouders en financieel-administratief medewerkers.  De toenemende digitalisering – in combinatie met de crisis – heeft er toe geleid dat veel van deze banen zijn verdwenen de afgelopen jaren. In de krimpsector zorg en welzijn verliezen vooral veel helpenden, sociaal-cultureel werkers en leiders kinderopvang hun baan. In de snel digitaliserende verzekeringssector staat de functie van administratief medewerker verzekeringen onder druk.

Sectorplannen

Het kabinet heeft voor 2014 en 2015 600 miljoen euro beschikbaar gesteld, als cofinanciering van sectorplannen die zich richten op het oplossen of voorkomen van knelpunten in de personeelsvoorziening. Sociale partners investeren zelf ten minste de helft in een sectorplan. Nieuwe aanvragen voor sectorplannen in 2015 dienen gericht te zijn op van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werktrajecten. Om scholing naar ander werk te bevorderen is er in het kader van een goedgekeurd sectorplan de mogelijkheid om gebruik te maken van brug-WW. In de brug-WW ontvangt de werknemer die scholing volgt bij een nieuwe werkgever een WW-uitkering over de uren dat hij scholing volgt . Het overzicht ‘Welke beroepen bieden kansen?’ vormt derhalve een goed uitgangspunt voor de invulling van deze plannen. Speciaal voor opstellers van sectorplannen heeft UWV op Werk.nl een pagina geopend die verwijst naar relevante arbeidsmarktinformatie over beroepen met goede kansen op werk. Daarnaast beschikt UWV over relevante arbeidsmarktinformatie op regionaal niveau die is te gebruiken voor regionale sectorplannen. UWV ondersteunt sectoren en regio’s ook bij de voorbereiding en uitvoering van sectorplannen. Zo levert UWV kandidaten voor bijvoorbeeld omscholingstrajecten, faciliteert het scholing en kan het een aantal ondersteunende regelingen en services inzetten.  Voor meer informatie, kijk op www.werk.nl/sectorplannen.

 

Bron: www.uwv.nl