Werkgevers en overheid lopen voor op banenafspraken Participatiewet

14 juli 2016

Bron: van www.nu.nl
 
Sinds 1 januari 2013 zijn er in de markt- en overheidssector 21.057 banen bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Een quotum om werkgevers te dwingen om mensen met een beperking aan te nemen is daarmee voorlopig van tafel.

Dat schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Dat betekent dat de werkgevers en de overheid voorlopen op de afspraken die zijn vastgelegd in het sociaal akkoord. Afgesproken werd dat er negenduizend banen van 25,5 uur bij zouden moeten komen. 

In de Participatiewet, die uit het sociaal akkoord voortvloeit, is afgesproken dat zowel publieke als private partijen voor 2026 stapsgewijs 125.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De markt moet voor 100.000 banen zorgen en overheid neemt 25.000 banen voor haar rekening.

Voor 2015 moesten de werkgevers zorgen voor zesduizend banen. Dat zijn er 15.604 geworden. De doelstelling van het aantal banen bij de overheid lag op drieduizend banen. Uiteindelijk zijn daar 5.453 banen gerealiseerd.

Niet allemaal nieuwe banen

Het totale aantal van 21.057 banen staat echter niet gelijk aan het aantal mensen dat aan een baan is geholpen. Een deel van de mensen met een arbeidsbeperking die al werkten bij een bedrijf of bij de overheid, is meer uren gaan werken. Dit is in de meting meegeteld als een nieuwe baan.  Een deel van de banen is ingenomen door mensen die van de sociale werkplaats afkomstig zijn.

Hoeveel mensen er precies aan een nieuwe baan zijn geholpen, weet het ministerie niet.

Verheugd

Staatssecretaris Klijnsma is verheugd over de cijfers. Volgens haar zijn werkgevers veel meer gaan nadenken over hoe mensen met een arbeidsbeperking toch kunnen meedraaien in de samenleving. Dat komt ook door de boete die hen te wachten staat als zij niet aan de doelstellingen voldoen.

Die boete hoeft Klijnsma nu niet uit te delen. Wel moeten de werkgevers en de overheid werk blijven maken van het in dienst nemen van deze groep mensen.

Meer inspanning

Vooral de overheid mag wat meer inspanning leveren op dit gebied, zegt Klijnsma woensdag in een toelichting op de Kamerbrief. Het aantal mensen met een beperking dat een dienstverband heeft bij de overheid is namelijk afgenomen met 984. Het aantal uitzendkrachten en detacheringen van mensen met een beperking is toegenomen met 6.437. 

Ministeries en lokale overheden moeten wat Klijnsma betreft nog eens goed gaan nadenken of de laatste groep niet een vaste aanstelling verdient.