‘Werkgevers goed bekend met het belang van het doelgroepregister’

30 april 2015

Als projectmanager bij UWV Gegevensdiensten is Klarie Smit verantwoordelijk voor het doelgroepregister. Het register heeft twee functies, legt ze uit. De eerste is het verschaffen van inzicht in de groep mensen die in aanmerking komt voor de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Een deel van de groep is bekend en zit al in het register: mensen in de Wajong, mensen met een SW-indicatie of met een WIW- of ID-baan. Medio mei zullen deze gegevens geactualiseerd zijn tot en met 31 december 2014. Vanaf 1 januari dit jaar wordt het register aangevuld met de mensen van wie UWV op verzoek van de gemeenten heeft vastgesteld dat zij vanwege ziekte of gebrek zonder ondersteuning niet 100 procent van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. ‘We zijn de afgelopen maanden al 400 keer benaderd door werkgevers met de vraag of een medewerker of sollicitant in het doelgroepregister staat,’ zegt Smit. ‘Een teken dat werkgevers al behoorlijk goed bekend zijn met het belang van het register. De volgende stap is dat vanaf 1 oktober werkgevers dit zelf via het werkgeversportaal op uwv.nl kunnen nagaan.’ Een tweede belangrijke functie is dat aan hand van het register de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan worden geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak. ‘Maar het allerbelangrijkste’, zegt Klarie Smit, ‘is dat de mensen uit het register aan een baan worden geholpen.’

 

Bron: UWV magazine