Werkgeversdienstverlening als belangrijkste pijler

1 mei 2023

De regionaal accountmanagers van WSP Rijnmond zijn niet voor één vlieg te vangen. Als eerste aanspreekpunt voor de werkgevers zorgen zij ervoor dat vraag en aanbod van werkgevers en werkzoekenden op elkaar worden afgestemd, samen met de in- en externe samenwerkingspartners. Bianca Stam-Verhoeven beheert de portefeuille Veiligheid en Facilitaire dienstverlening.

Geen dag is hetzelfde in deze veelzijdige functie. Zo is Bianca druk met de invulling van nieuwe werkconcepten, zoals leerwerktrajecten en samenwerkingsovereenkomsten. En is zij de spin in het web tussen de opdrachtgevers en de samenwerkingspartners. Maar niet zonder de werkgeversdienstverlening uit het oog te verliezen. Die staat altijd op nummer 1. “Wij bedienen werkgevers binnen onze eigen portefeuille en proberen daarnaast nieuwe werkgevers met een sociaal hart te werven”, vertelt Bianca. “Ik ben vaak op pad en in gesprek met werkgevers om zoveel mogelijk werkplekken te creëren voor onze kandidaten. En met de collega-specialisten, recruiters en werkcoaches, want zij hebben direct contact met de kandidaten. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te kunnen stemmen, is die wisselwerking tussen ons heel belangrijk.”

Meerdere portefeuilles, één werkwijze

Iedere accountmanager heeft een eigen portefeuille waar per vakgebied eigen invulling aan kan worden gegeven. Toch zijn de rollen vergelijkbaar door dezelfde werkwijze met Futureproof. “Zo streven we hetzelfde doel na en maken gebruik van diverse instrumenten binnen de toolbox. Onze wekelijkse overleggen gebruiken we om te kijken waar ontwikkelkansen liggen, successen te delen en te leren van elkaar.”

In deze krappe arbeidsmarkt is er een enorme schaarste aan kandidaten die direct aan de slag kunnen bij de werkgever. Mensen die al langere tijd in de bijstand zitten, hebben eerst een stukje ontwikkeling nodig. Dat vraagt volgens Bianca om een andere benadering naar werkgevers: “Wij laten werkgevers zien hoe zij hun personeelsvraag op een andere manier kunnen formuleren. Daar kunnen wij in ondersteunen, bijvoorbeeld door met hen te onderzoeken of er functies gecreëerd kunnen worden die haalbaar zijn voor onze kandidaten. Of door leerlijnen te ontwikkelen waardoor de match er uiteindelijk wel komt. Met veel creativiteit en maatwerk komen we tot mooie oplossingen voor de kandidaten en werkgevers.” Want zodra ze weer meedoen in de maatschappij, bloeien ze op tot gemotiveerde medewerkers en leveren ze een duurzame bijdrage voor de werkgever. Een mooie ontwikkeling voor beide partijen.

Interessant voor werkgevers

Tegelijkertijd doet WSP Rijnmond er alles aan om de kandidaten werkfit te maken; ze leren de taal en krijgen bepaalde vakvaardigheden bijgebracht. “Zo bieden we vanuit het instrumentenhuis voor de facilitaire sector het RAS-certificaat aan. En een HACCP- en SVH-traject waarmee een kandidaat in de horeca en catering aan de slag kan. Daarmee maken we het voor de werkgever weer een stukje interessanter.” Maar ook met de tool Loonkostensubsidie (LKS). Een werkgever kan de subsidie aanvragen als een werknemer bijvoorbeeld (nog) niet in staat is om op hetzelfde tempo als collega’s te werken. Of wanneer het niet mogelijk is om de kandidaat voor het gewenste aantal uur in te zetten. LKS is een belangrijk instrument dat we inzetten om kandidaten sneller aan de slag te krijgen.

Kansberoepen

“We zetten in op beroepen waar de meeste vraag is naar personeel, de kansberoepen. Op dit moment is veiligheid een belangrijke pijler, met name omdat er vanuit de gemeente Rotterdam veel aandacht is voor een veilige stad.” Denk aan de handhavers, BOA’s, beveiligers en verkeersregelaars. “Maar ook in de energietransitiebranche ligt een enorme opgave waar de komende jaren veel voor in gang gezet moet worden. Er is een sterk tekort aan ontwikkeld personeel dus daar moeten mensen voor opgeleid worden. Het is dus belangrijk dat we alle kansen met beide handen aangrijpen en de succesverhalen blijven delen met elkaar!”

Bent u als werkgever benieuwd waar Bianca of één van haar collega’s u bij kan helpen? https://wsprijnmond.nl/over-wspr/ons-team/