WerkgeversServicepunt Rijnmond helpt bedrijfsleven bij uitvoering Participatiewet

11 december 2014

Op 1 januari gaat de Participatiewet in. WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) ondersteunt het bedrijfsleven bij de uitvoering van deze wet door onder andere te informeren en adviseren. Onlangs organiseerde WSPR informatiebijeenkomsten voor werkgevers. 

De Participatiewet is een regeling die de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong vervangt. Doel van het kabinet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden. Om dat voor elkaar te krijgen spraken kabinet en sociale partners af dat er tot en met 2026 125.000 banen komen voor mensen die niet zelfstandig een inkomen op niveau van het wettelijke minimumloon kunnen verdienen en daarbij hulp nodig hebben.

1.800 garantiebanen per jaar voor regio Rijnmond
Deze banen noemen we ‘garantiebanen. De overheid moet voor 25.000 van deze banen zorgen, het bedrijfsleven neemt de overige 100.000 banen voor haar rekening. Voor de regio Rijnmond betekent dat ongeveer 1.800 garantiebanen per jaar. Ton van der Leck, algemeen manager: ‘WSPR is bij uitstek dé partner om ondernemers te helpen met deze opgave. We hebben de kennis in huis en de middelen, zodat we maatwerk kunnen leveren.’

Wetgeving, regelingen en contracten
Met de Particpatiewet in aantocht organiseerde WSPR onlangs informatiebijeenkomsten voor werkgevers. De opkomst was goed en de reacties van werkgevers waren positief. Er waren heel verschillende bedrijven, van groenbedrijven tot beveiliging. Maar ook veel HR mensen van bedrijven en uitzendbureaus. Selle van der Woude, Participatiewet expert, gaf uitleg over wat de Participatiewet nu precies betekent voor ondernemers en hoe het zit met bijvoorbeeld wetgeving, regelingen en contracten. Met concrete voorbeelden van mensen die al bij een bedrijf geplaatst zijn, liet hij de mogelijkheden zien.

Werkgever zo veel mogelijk ontzorgen
Verder werd goed uitgelegd hoe WSPR werkgevers kan helpen. Het bedrijf krijgt een vast contactpersoon bij WSPR en samen wordt gezocht naar mogelijkheden. De dienstverlening van WSPR is breed: onderzoek doen, het selecteren van geschikte kandidaten, begeleiding, voorzieningen voor de werknemer zoals vervoer, werkplekaanpassingen enzovoort maar natuurlijk ook informatie geven. WSPR wil de werkgever zo veel mogelijk ontzorgen. Verder was er gelegenheid voor het stellen van vragen. De accountmanagers en Participatiewetadviseurs van WSPR waren aanwezig om die te beantwoorden.

Een impressie van de bijeenkomsten met aanvullende informatie is te zien via  https://www.youtube.com/watch?v=gfKV1AwFvOI

Vragen?
Wilt u meer informatie over de Participatiewet? Neem contact op met WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR):

010-700 89 89 of mail naar: garantiebanen@rotterdam.nl.