Werkzoekenden worden inkomensconsulenten!

3 december 2014

Gemeente Rotterdam bedenkt succesvolle oplossing

Meer taken, krimpende budgetten en een groeiend aantal werkzoekenden die een uitkering aanvragen. Gemeenten hebben een stevige taak te vervullen. Dit betekent een groeiende vraag naar inkomensconsulenten. Het aantal beschikbare inkomensconsulenten is daarentegen schaars. Gemeente Rotterdam en het Werkgevers Servicepunt Rijnmond hebben in samenwerking met Tempo-Team Professionals een slimme oplossing bedacht voor deze uitdaging. Een traineeship inkomensconsulent voor werkzoekenden in de bijstand (WWB).

Traineeship inkomensconsulent
Samen met Tempo-Team Professionals heeft Sectorteam Zakelijke Dienstverlening geschikte kandidaten uit het werkzoekendenbestand van gemeenten Rotterdam en Den Haag geselecteerd. In totaal zijn er 15 kandidaten gestart met het traineeship. Vanaf september zijn zij geschoold op wetskennis (in samenwerking met een extern opleidingsbureau), hebben zij ervaring opgedaan met specifieke softwareprogramma’s en een praktijkgerichte stage gelopen bij de Gemeente Den Haag, dit vormde de basis van het opleidingstraject. Alle 15 deelnemers hebben hun certificaat tot junior inkomensconsulent behaald en van de 15 deelnemers zijn maandag 17 november negen deelnemers gestart bij gemeente Rotterdam in de functie van inkomensconsulent!

Behaalde resultaat
Wij kijken met trots terug op dit traineeship. Er is concrete uitstroom uit de WWB gerealiseerd, een cruciaal capaciteitstekort van inkomensconsulenten verminderd én een mooie basis gelegd voor verdere samenwerking met o.a. Tempo Team en WSPR.

groepsfoto-20junior-20inkomensconsulenten