Woningbouwcorporaties helpen 250 Rotterdamse werkzoekenden naar een betaalde baan

27 juni 2016

Ondertekening intentieverklaring corporaties en gemeente

Tweehonderdvijftig Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen naar een betaalde baan. Dat hebben de vier woningbouwcorporaties Woonstad, Woonbron, Havensteder en Vestia en de gemeente Rotterdam, op initiatief van Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), met elkaar afgesproken. Op vrijdag 24 juni ondertekenen zij een intentieverklaring die tussen 2016 en 2018 jaarlijks de plaatsing van 250 Rotterdamse werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt zal opleveren. Daarnaast sluit de gemeente Rotterdam een jongerenakkoord voor leerwerktrajecten bij stichting De Delft en bouwbedrijf Van Omme & De Groot.

 

Werkervaringsplekken en vacatures

Rotterdam kent een groot aantal inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder bijstandsgerechtigden, jongeren zonder startkwalificatie, WW’ers en wajong’ers.
Woningbouwcorporaties Vestia, Woonbron, Woonstad en Havensteder maken zich in 2016, 2017 en 2018, via social return, hard voor deze doelgroepen. Door het creëren van werkervaringsplekken, stages en waar mogelijk vacatures, zetten de woningbouwcorporaties zich in om jaarlijks 250 Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt door te laten stromen naar een betaalde baan. Door hierin voorrang te geven aan kandidaten uit Rotterdam-Zuid, investeren ze extra in het sociaal-economisch klimaat op de zuidoever.

Sociale paragraaf

Vanaf nu nemen de woningbouwcorporaties in hun inkoopcontracten met hun leveranciers een sociale paragraaf (social return) op. Hierin wordt de inzet van een aantal Rotterdamse doelgroepen (waaronder jongeren zonder startkwalificatie en 50-plussers) voorgeschreven.
Daarnaast dragen de woningcorporaties, naar vermogen, bij aan social return in hun eigen bedrijfsvoering, door bijvoorbeeld door het creëren van stageplaatsen, garantiebanen, het plaatsen van opdrachten bij een sociaal werkbedrijf en het realiseren van sociaal-maatschappelijke (leefbaarheid)programma’s. Deze inzet moet uiteindelijk jaarlijks werk bieden aan 250 Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Deze samenwerking is tot stand gekomen op initiatief van Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
De komende jaren investeren de corporaties in hun woningen in Charlois, Feijenoord en IJsselmonde. Door voorrang te geven aan werkzoekenden uit Rotterdam Zuid, is de kracht van deze samenwerking dat de investeringen die gedaan worden, direct bijdragen aan de versterking van de positie van bewoners in dit gebied.

Sociaal gezonde stad

Maarten Struijvenberg, wethouder Werkgelegenheid en Economie: “Het mes snijdt met deze samenwerking aan alle kanten: onze werkzoekenden komen hierdoor niet alleen sneller aan werk, maar doordat ze in de praktijk op werk-, leer- en/of stageplaatsen nieuwe kennis opdoen, vergroot ook hun vakmanschap. En met het opdoen van collegiale contacten op de werkvloer raken ze meer betrokken bij hun omgeving en de stad, wat goed is voor de sociale cohesie en de binding van talenten aan Rotterdam. En dat is precies wat we nastreven: een economisch en sociaal gezonde stad.”

Jongerenakkoord

Een groot deel van de 3150 Rotterdamse jongeren met een bijstandsuitkering heeft geen startkwalificatie of een diploma dat aansluit bij de vacatures die er zijn. Om de arbeidsparticipatie van deze doelgroep te vergroten, sluit de gemeente Rotterdam op vrijdag 24 juni een jongerenakkoord met aannemersbedrijf Van Omme & De Groot en leerwerkbedrijf Stichting De Delft voor tien tot twaalf werkervaringstrajecten in onder andere bouwproject ‘African Inn’.

African Inn

In opdracht van Vestia transformeert aannemer Van Omme & De Groot ‘landmark’ African Inn. De 155 kamers in dit voormalig bejaardenhuis maken plaats voor 56 appartementen die eind 2016 worden opgeleverd.
De ontwikkeling van de African Inn valt onder de kapstok van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De ondertekening van de intentieverklaring en het sluiten van het jongerenakkoord vindt plaats op vrijdag 24 juni van 12.30 – 13.00 uur in het in aanbouw zijnde appartementencomplex African Inn aan het Afrikaanderplein.