WSPR en partners maken de regio veiliger!

24 september 2018

Door een veranderende wereld is er steeds meer focus op het thema veiligheid. Zowel landelijk als in de regio Rijnmond leidt dit tot een groot tekort aan opgeleid beveiligingspersoneel. Om dit probleem aan te pakken hebben Securitas, het Zadkine college, het Leerwerkloket Rijnmond en het WerkgeversServicepunt Rijnmond de handen ineen geslagen. Het doel? Werkzoekenden uit de regio Rijnmond middels een BBL niveau 2 opleiding klaar te stomen voor de beveiligingswereld.

Na een uitvoerige selectie door de betrokken partijen zijn op maandag 17 september 22 deelnemers gestart vanuit verschillende gemeenten en het UWV. Deze kandidaten zullen naast het theoretische deel van de opleiding betaald praktijkervaring opdoen bij Securitas. Verder biedt Securitas begeleiding op de werkplekken en biedt het Leerwerkloket en de gemeente Rotterdam een jobcoach om de kans van het behalen van de opleiding zo groot mogelijk te maken.

Bij afronding van het traject zullen kandidaten een startkwalificatie hebben binnen de veiligheidssector en zullen zij door het grote tekort aan personeel duurzaam onafhankelijk zijn van de uitkering. Wij wensen alle kandidaten veel succes!