Zegro ziet kansen in medewerkers met een (arbeids)beperking

29 november 2016

Zegro heeft  meerdere medewerkers met een (arbeids)beperking in dienst genomen. Zij kijken bij deze medewerkers niet zozeer naar de beperkingen, maar juist naar de kansen. Benieuwd hoe zij dit aanpakken? Bekijk dan deze video:

 

 

Participatiewet

De Participatiewet, die per 1 januari 2015 is ingegaan, is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand en delen van de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong.
Doel van de wet is om mensen die kunnen werken, maar door hun beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, aan een baan te helpen bij een reguliere werkgever.
De afspraak in het sociaal akkoord is dat tot en met 2026 in totaal 125.000 zogenoemde garantiebanen gecreëerd worden. 100.000 door particuliere werkgevers en 25.000 door de overheid. 

Om deze garantiebanen in te vullen zijn allerlei instrumenten beschikbaar, zoals detachering, loonkostensubsidie, jobcoaching, proefplaatsing, aanpassing van de werkplek.

De participatieadviseurs informeren en adviseren werkgevers in de regio Rijnmond.

Meer weten? Bel of mail WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR): 010-700 89 89 of garantiebanen@rotterdam.nl.