Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap voor EU-arbeidsmigranten!

EU-arbeidsmigranten zijn vrij zich in Nederland te vestigen, en dat is een groot goed. Ze leveren een structurele bijdrage aan de economie, vooral in laagbetaalde sectoren waar veel vraag is naar (fysieke) arbeid. Alleen in en om Rotterdam wonen en werken er al tienduizenden. Helaas te vaak onder gebrekkige voorwaarden. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten. De coalitie van doeners zet zich in om de positie van EU-arbeidsmigranten te verbeteren!

Het gros van de migranten die zich in Rotterdam heeft gevestigd is niet geregistreerd, spreekt matig Nederlands, hopt van baan naar baan en heeft geen vast woonverblijf. Soms met dakloosheid tot gevolg. Het trekt niet alleen een zware wissel op de arbeidsmigranten zelf, maar ook op de stabiliteit van onze wijken.

Landelijke én regionale aanpak

De situatie rondom EU-arbeidsmigranten wordt landelijk heel serieus genomen. Zo is goed werkgeverschap een onderdeel van het actieprogramma ‘Werken aan een menswaardig bestaan’, EU-arbeidsmigranten 2021-2025. Een initiatief van het college van B&W om EU-arbeidsmigranten beter te beschermen tegen misstanden. Maar wij kunnen zelf ook iets doen. Daarom dit initiatief om de coalitie van doeners in het leven te roepen!

Coalitie van doeners

De gemeente Rotterdam nodigt werkgevers en uitzendbureaus uit om ambassadeur Goed werkgeverschap te worden. Als ambassadeur draag je bij aan de ambitie om Goed Werkgeverschap de norm te maken. Met elkaar richten we een coalitie van doeners op en werken we de totstandkoming van een gezamenlijke doe-agenda. WSP Rijnmond vervult hier in samenwerking met de gemeente een inspirerende, aanjagende en faciliterende rol in.

Goed werkgeverschap

Een goede werkgever draagt zorg voor goede kwaliteit van werk, werkomgeving, arbeidsvoorwaarden en huisvesting, dus óók voor EU-arbeidsmigranten. Want goed werkgeverschap is toch de norm in onze arbeidsmarkt?

Op 23 januari jl. vond de eerste dialoogsessie plaats. Wethouder Tim Versnel, uitzendbureaus en werkgevers diepten het thema verder uit, deelden recente inzichten en kwamen tot een gezamenlijke doe-agenda.

Met de inzet en deelname van u als ambassadeur wil WSP Rijnmond de coalitie van doeners verder vormgeven. Met dialoogtafels, een conferentie, een expertmeeting en themagerichte communicatie. Samen vormen we de coalitie van doeners . Door het goede voorbeeld te geven, worden andere aanbieders uitgedaagd om het voorbeeld te volgen. Iedereen die zich bij de coalitie van doeners aansluit draagt bij aan de realisatie van de ambities in de gezamenlijke doe-agenda.

Ambassadeur worden? Laat hier uw gegevens achter.