Multidisciplinaire aanpak bij Erasmus MC werkt

8 juli 2021

Het Erasmus MC heeft in samenwerking met WSP Rijnmond een werkwijze ontwikkeld die het mogelijk maakt om in 2024, in het kader van de participatiewet, meer dan 440 mensen met een arbeidsbeperking blijvend aan een baan te helpen. “De juiste begeleiding maakt het verschil.”

Momenteel zijn er 115 mensen met een arbeidsbeperking werkzaam bij het Erasmus MC. Mensen met bijvoorbeeld een fysieke of licht verstandelijke beperking zijn als volwaardige medewerkers aan de slag. Ze werken als patiëntvervoerders, etageassistenten, ondersteuners op het lab of administratieve krachten.

Shu-Ting Cheng is HR-beleidsadviseur Diversiteit & Inclusie bij het Erasmus MC. “We willen investeren in goed werkgeverschap. We kijken daarbij verder dan het uitvoeren van de wet,” vertelt ze. “Onze missie is om te zorgen dat iedereen zich hier welkom voelt en gelijke kansen heeft.”

Duurzame banen

Het Erasmus MC wil de werknemers blijvend aan de slag houden. En dat is terug te zien in het resultaat. Het verloop van deze groep is met 12% bij het Erasmus MC een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 33%. Shu-Ting legt uit waarom: “We zetten in op duurzame banen. Dat betekent dat de werknemer waardevol werk doet en zich ontwikkelt. Maar ook dat de manager tevreden is met de collega en ziet dat het waarde toevoegt. Dit zorgt ervoor dat beide partijen tevreden zijn en kunnen bouwen op elkaar.”

Unieke samenwerking

Het succes is een gevolg van de jarenlange intensieve samenwerking met WSP Rijnmond, waaruit een strategisch partnerschap is ontstaan. Samen met Shu-Ting richtte WSP Rijnmond een multidisciplinair team op waar expertise van zowel Gemeente Rotterdam als UWV in samenkomt. Het team bestaat uit een vaste adviseur, een arbeidsdeskundige, een recruiter en jobcoaches. Zij helpen het Erasmus MC bij het creëren en invullen van zoveel mogelijk duurzame banen. Daarbij richt het team zich op het gehele proces: van functiecreatie, werving en selectie, functieaanpassing, advies over wet- en regelgeving tot aan begeleiding ‘on the job’.

Peter Haledo, senior adviseur bij WSP Rijnmond en onderdeel van het team, vertelt over de unieke werkwijze: “We werken veel op locatie. Iedereen in het team heeft een personeelspasje. Zo hebben we de organisatie goed leren kennen.” Volgens Peter is het belangrijk om de cultuur te begrijpen. “We weten wat het Erasmus MC nodig heeft. Dat maakt het makkelijker om goede matches te maken en de mensen te begeleiden.”Bu
De samenwerking vergemakkelijkt daarnaast het invullen van vacatures door administratie voor het Erasmus MC te beperken. “We willen voorkomen dat het Erasmus MC verdwaalt tussen de gemeente, UWV en re-integratiebedrijven. Daarom nemen wij de administratie zoveel mogelijk uit handen en zijn wij het eerste aanspreekpunt richting dergelijke instanties”, zegt Peter.

Focus op win-win situaties

“De mensen die bij ons komen werken, zijn talentvol op hun eigen wijze. Met dit team gaan we op zoek naar hoe dit talent elkaar aanvult en bijdraagt aan onze organisatiedoelstellingen,” legt Shu-Ting uit. “Er is schaarste op de arbeidsmarkt en de werkdruk ligt hoog. Door mensen een waardevolle en leuke baan te geven draagt dit bij aan de verlichting van die werkdruk en creëren we win-win situaties.”

Het multidisciplinaire team kijkt daarbij eerst goed naar de werkprocessen op de afdeling om te bepalen hoe de banen ingevuld kunnen worden. Shu-Ting: “Dit doen we door middel van een arbeidsanalyse. Hiermee gaan we op zoek naar essentieel werk en knippen taken uit bestaande functies om daar één volwaardig takenpakket van te maken”.

De aanbodkrant

Shu-Ting benadrukt het belang om haar collega’s te inspireren. “Er heerst veel onbekendheid over deze doelgroep. Aan mij en het team is de taak om vooroordelen weg te nemen. We ondersteunen managers bij het denken in mogelijkheden door te laten zien wat de kandidaten wel kunnen.” Onderdeel daarvan is het maandelijks verspreiden van een aanbodkrant. Het team selecteert kandidaten op basis van motivatie en competenties waarvan zij denken dat ze goed binnen het Erasmus MC passen. “Door een persoonlijk profiel inclusief een cv, krijgen managers een uitgebreid beeld van de kandidaten. Zij zijn regelmatig aangenaam verrast door de diversiteit en mogelijkheden.”

Match en begeleiding is cruciaal

Voor een goede match is de kennis van de werkgever en de kandidaat van cruciaal belang. “Wij weten wat de kandidaten kunnen en willen”, zegt Peter. “In het Sophia Kinderziekenhuis zijn bijvoorbeeld veel zieke kinderen. De ene kandidaat kan daar goed mee omgaan, de andere vindt het lastiger. Dat houden we in de gaten.”

Een jobcoach bereidt naast de kandidaat ook de werkgever voor op het kennismakingsgesprek. Peter: “De persoon op de afdeling heeft misschien nog nooit een kennismakingsgesprek gevoerd met iemand met een arbeidsbeperking. Het kan best spannend zijn om iemand die bijvoorbeeld slechthorend of blind is te spreken. Of juist iemand met een onzichtbare beperking. Wat kun je wel en niet vragen? Daar ondersteunen wij in.”

Denken in mogelijkheden

Peter is blij dat het Erasmus MC plek biedt voor zo veel mensen met een arbeidsbeperking. “Het kan iedereen overkomen. Als iemand door de gevolgen van een hersenbloeding niet meer optimaal functioneert maar nog wel kan en wil werken, dan is het fijn dat een werkgever de deur open heeft staan.” Volgens Shu-Ting is er veel mogelijk. “Laten we niet kijken naar beperkingen, maar naar hoe we elkaar aan kunnen vullen.”