Samenwerken voor een inclusieve samenleving

28 mei 2019

Stedin is netbeheerder voor gas en elektriciteit en voorziet ruim 2,2 miljoen klanten van energie. Het bedrijf zet zich tevens in voor een inclusieve samenleving met gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen. Projectleider inclusiviteit, Juul den Edel vertelt enthousiast: “De maatschappelijk belangrijke rol die we als netbeheerder hebben, willen we ook graag binnen ons bedrijf uitdragen. En op dit vlak wordt er prettig samen gewerkt met het WerkgeversServicepunt Rijnmond.”

Vanuit die betrokkenheid heeft Stedin een leer-werk traject ontwikkeld om mensen zonder diploma op te leiden tot erkend monteur, mét diploma. Op die manier lost Stedin ook het tekort aan technici deels op. Een win-win situatie.

Den Edel is ook trots op het ‘voorschakeltraject’, dat zij vorig jaar bij Stedin heeft geïntroduceerd. “Doel van dit traject is om een groep statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning in Nederland) voor te bereiden op de opleiding tot monteur. Het traject richt zich op taal, cultuur en techniek zodat de kandidaten het juiste niveau hebben om met de opleiding te kunnen starten.” Het traject is opgezet met verschillende partijen waaronder ook het WerkgeversServicepunt Rijnmond. Zij hebben meegedacht over de invulling van het traject. Ook hebben zij kandidaten aangeleverd en zorgden zij voor begeleiding van de kandidaten door middel van jobcoaches. Den Edel vertelt verder dat de overtuiging bij alle samenwerkende partijen was: we gaan iets goeds doen en we gaan dit tot een succes maken. “Terugkijkend is het traject succesvol geweest en zal het dit jaar een vervolg krijgen,” besluit Den Edel.