Werknemers met arbeidsbeperking welkom bij Albert Heijn

28 mei 2019

WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR) en Albert Heijn (AH) werken succesvol samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Een mooi voorbeeld is Peter, hij vond een baan als kwaliteitsmedewerker bij Albert Heijn in Barendrecht.

‘De samenwerking tussen Albert Heijn en WerkgeversServicepunt Rijnmond is landelijk een voorbeeld voor andere werkgevers, hoe ze de banenafspraak binnen de Participatiewet in kunnen vullen’, zegt Simone Jansen, landelijk coördinator participatie AH. Mirelle van den Berg, participatieadviseur WSPR, vult aan: ‘De samenwerking is voor alle partijen succesvol. Het WSPR levert een groot aantal gemotiveerde kandidaten, AH zorgt voor een passende functie en begeleiding en de afwikkeling rondom het proces verloopt gestructureerd. Het is uiteraard maatwerk, bij WSPR kijken wij hoe we de werkgever het beste kunnen bedienen. We helpen bijvoorbeeld ook met administratieve zaken zoals het aanvragen van loonkostensubsidie en dergelijke.’

Vanaf oktober 2015 tot nu ruim honderdvijftig kandidaten geplaatst

De samenwerking tussen AH en WSPR leverde al een mooi resultaat op: vanaf oktober 2015 tot op heden zijn in de regio Rijnmond ruim honderdvijftig kandidaten geplaatst bij Albert Heijn vanuit de doelgroep Participatiewet. Peter is één van hen. Sinds ongeveer een half jaar is hij kwaliteitsmedewerker bij Albert Heijn in Barendrecht. Peter is enthousiast: ‘Ik heb verschillende taken: ik dweil de vloer met de boenwasmachine voordat de winkel open gaat, zorg dat alles schoon is, controleer de brandveiligheid, ik check of de diepvries goed koelt en nog veel meer. Soms vul ik vakken, dat is overwerk. Ik vind de afwisseling in mijn taken leuk. Nu werk ik vijf ochtenden per week, maar het liefst wil ik meer uren maken. Ik ben blij dat ik weer aan de slag ben, ik werd echt helemaal gek thuis.’ Peter heeft een psychische beperking en had door verschillende omstandigheden al jaren geen vaste baan. Bij Albert Heijn gaat het goed en heeft hij een jaarcontract.

Speedmeet met Albert Heijn

Peter kreeg de baan via de speedmeet met Albert Heijn. Elke vier tot zes weken organiseren het WSPR en AH deze sollicitatie. Het WSPR selecteert de kandidaten. De procedure bestaat uit twee gesprekken: het eerste met een recruiter van AH, als je door bent volgt een tweede gesprek met de supermarktmanager van de voor de kandidaat geselecteerde AH-vestiging. Interne jobcoach bij AH, Emma van Stolk, vertelt: ‘De winkel is dan al geselecteerd, want die moet qua team en locatie passend zijn. We hebben gemiddeld drie plekken per winkel voor mensen met een arbeidsbeperking, want we vinden het belangrijk om extra begeleiding te kunnen bieden op de werkvloer. Dat doen we onder meer door de kandidaat een buddy te geven; dat is een collega die hetzelfde werk doet en hem of haar begeleidt in het dagelijkse werk. Ik hou het van wat meer afstand ook in de gaten en als er iets niet goed gaat lossen de kandidaat, de buddy en ik het samen op.’

Albert Heijn gaat uit van talent, niet van beperking

Sinds 2006 werkt Albert Heijn samen met het UWV bij de plaatsing van Wajongers op functies binnen hun filialen in het hele land. Toen in 2015 de Participatiewet ingevoerd werd, gaf Albert Heijn aan ook kandidaten vanuit deze doelgroep te willen plaatsen. Hiervoor is toen contact gelegd met de participatieadviseur van het WerkgeversServicepunt Rijnmond. Albert Heijn wil vanwege haar maatschappelijke beleid kandidaten met een arbeidsbeperking een kans geven binnen de winkels. Mirelle van den Berg van WSPR: ‘Wat wij heel mooi vinden van Albert Heijn is dat zij kijken naar de talenten en interesses van de kandidaat in plaats van naar beperkingen. Kan iemand alleen zittend werk verrichten, dan zoeken ze een werkplek achter de kassa. Wil iemand bakker worden, dan kijken ze naar mogelijkheden op de broodafdeling. Daarnaast is er goede begeleiding op de werkvloer met het buddysysteem en eigen jobcoaches. AH kiest ervoor om speciaal voor deze doelgroep mensen vrij te maken om dit proces op te zetten en kandidaten te werven en te begeleiden. Onze samenwerking is erg prettig: open en eerlijk.’

Contact

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of ziet u mogelijkheden voor een mooie samenwerking? Neemt u dan gerust contact op met het WerkgeversServicepunt Rijnmond via www.wsprijnmond.nl of bel (010) 7008989. Of neem contact op met Mirelle van den Berg via 06-363 102 87 of m.vandenberg5@rotterdam.nl.


Participatiewet

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingegaan en vervangt de Wet werk en bijstand en delen van de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong. Doel van de wet is om mensen die kunnen werken, maar door hun beperking niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, aan een baan te helpen bij een reguliere werkgever. De afspraak in het sociaal akkoord is dat tot en met 2026 in totaal 125.000 zogenoemde garantiebanen gecreëerd worden. 100.000 door particuliere werkgevers en 25.000 door de overheid. Om deze garantiebanen in te vullen zijn allerlei instrumenten beschikbaar, zoals detachering, loonkostensubsidie, jobcoaching, proefplaatsing, aanpassing van de werkplek.

De participatieadviseurs informeren en adviseren werkgevers in de regio Rijnmond.


Redacteur: Lilian Suurmeijer/Gemeente Rotterdam
Fotografie: Levien Willemse