De 100 van Sander

Bent u een werkgever met een sociaal hart? Vindt u net als ik dat iedereen een gelijke kans op werk verdient? Ook de mensen die al langer dan drie maanden geen baan hebben? Meld u aan voor de 100 van Sander.
Lees verder

De uitdaging

Televisiemaker en bekende Rotterdammer Sander de Kramer is samen met WSP Rijnmond de uitdaging aangegaan om binnen een half jaar minimaal 100 werkgevers te vinden die mensen aan een baan willen helpen. Mensen die een extra duwtje in de rug nodig hebben en bedrijven die van aanpakken weten.

Werkgevers met een sociaal hart

Sander de Kramer is op zoek naar 100 werkgevers met een sociaal hart. Werkgevers die begrijpen hoe belangrijk het is dat mensen die langere tijd geen werk hebben weer mee kunnen doen.

70.000 werkzoekenden

De regio Rijnmond telt 70.000 mensen zonder werk. Een groot deel hiervan heeft extra hulp nodig om aan een baan te komen. Bijvoorbeeld mensen die al lange tijd niet meer gewerkt hebben, een fysieke beperking, chronische ziekte of een taalachterstand hebben. Of mensen die als alleenstaande ouder hun kinderen opvoeden. Ze hebben allemaal een ding gemeen: ze willen en kunnen werken.

Wie zijn u voorgegaan?