HalloWerk

HalloWerk is een nieuw platform dat werkgevers en werknemers met elkaar verbindt. Zo kunnen er makkelijker matches gemaakt worden.

Met HalloWerk makkelijker van werk naar werk

WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSP) helpt werkgevers met een personeelsbehoefte te verbinden met werknemers die hun baan (tijdelijk of definitief) zijn verloren. Samen creëren we oplossingen.

Om die zoektocht zo makkelijk mogelijk te maken, biedt WSP een nieuw online matchingsplatform: HalloWerk. Hier kunnen werkzoekenden en werkgevers elkaar direct vinden.

Wat is HalloWerk?

Matchen op basis van talent

Op dit nieuwe online platform presenteren kandidaten zich op basis van hun talenten. Daarbij nodigt WSP werkgevers uit om verder te kijken dan het traditionele cv. Kijken naar wat de kandidaat wil en kan, levert vaker gemotiveerde medewerkers op en meer succesvolle matches.

Via HalloWerk:

  • Kunnen werkgevers met een overbezetting, personeelsleden, waar zij (tijdelijk of definitief) afscheid van moeten nemen een platform bieden om in contact te komen met geïnteresseerde werkgevers.
  • Kunnen werkgevers met onderbezetting geschikt personeel vinden doordat zij rechtstreeks inzage krijgen in het kandidatenbestand van het WSP.
  • Kunnen werknemers die werk zoeken zich goed presenteren aan werkgevers door in deze beschermde omgeving een profiel aan te maken waar het om meer gaat dan het traditionele cv.