Leerwerkakkoorden

Het Leerwerkakkoord zorgt voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen.

Zoekt u een structurele aanpak voor de arbeidsmarktuitdagingen binnen uw sector? Staat u open om op een vernieuwede manier invulling te geven aan arbeid? Doe en denk dan mee in een van de Leerwerkakkoorden. Binnen een Leerwerkakkoord zetten we ons in samenwerking met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven in om meer mensen aan de slag te krijgen én te houden.

Zo werkt het

 • Het Leerwerkakkoord is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten in de regio Rijnmond. Wij maken afspraken om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio. Denk hierbij aan stages of banen waarin (nieuwe) medewerkers zich kunnen ontwikkelen.
 • Het Leerwerkakkoord bestaat uit deelakkoorden per sector. Voor de sectoren Haven, Midden- en Kleinbedrijf, Zorg, Facilitaire Dienstverlening, Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart, Bouw en Techniek, Energietransitie zijn inmiddels (deel) leerwerkakkoorden actief.
 • Via een Leerwerkakkoord komt u persoonlijk in contact met de juiste partners zoals: Zadkine, Albeda, STC Group, MKB Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV, De Economic Board Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.
 • Uw contactpersoon bij WSP Rijnmond bespreekt graag samen met u hoe we uw personeelsvraagstuk kunnen vormgeven, als het ook het ontwikkelen van uw medewerkers vorm te geven.
 • Het Leerwerkakkoord bestaat uit drie pijlers:
  – van school naar werk: scholieren en studenten die direct aan de slag kunnen
  – van werk naar werk: werknemers die zich blijven ontwikkelen ‘on the job’.
  – (weer) aan het werk: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk krijgen en houden.

Wat levert het u op?

 • U speelt in op toekomstige veranderingen op de arbeidsmarkt.
 • U vindt geschikt personeel dat precies aansluit bij uw vraag nu en in de toekomst.
 • Het Leerwerkakkoord biedt u een structurele oplossing voor (toekomstbestendig) werken.
 • U bouwt mee aan structurele en duurzame oplossingen binnen uw sector.
 • Uw medewerkers ontwikkelen vaardigheden die nu én in de toekomst nodig zijn.