Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)

Door deze looncompensatieregeling heb ik direct iemand uit de doelgroep wet banenafspraak aangenomen.

U overweegt iemand in dienst te nemen uit de doelgroep Wet banenafspraak. Maar wat betekent het als deze medewerker uitvalt door ziekte? Dan kunt u gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. Dat noemen we de no-riskpolis. Hiermee bent u financieel verzekerd tegen uitval door ziekte. WSP Rijnmond informeert en adviseert u graag over deze regeling.

Zo werkt het

  • De no-riskpolis geldt als u iemand aanneemt die is opgenomen in het doelgroepregister van UWV. Dit controleert u vooraf.
  • Uw vaste contactpersoon bij WSP Rijnmond staat klaar om u te helpen met advies op maat over de beschikbare regelingen en voorwaarden die afhankelijk zijn van de situatie en de medewerker.
  • Wanneer de werknemer ziek wordt, krijgt u via de no-riskpolis in het eerste ziektejaar tussen de 70% en 100% van het dagloon vergoed van UWV. In het tweede ziektejaar krijgt u 70% van het dagloon vergoed.
  • De precieze hoogte van de uitkering is afhankelijk van het salaris en de duur van de ziekte. Kijk voor meer informatie op de website van UWV

Wat levert het u op?

  • U krijgt advies op maat van WSP Rijnmond over de werking en mogelijkheden van de no-riskpolis.
  • U kunt met minder financieel risico iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen.
  • U hoeft geen hogere premie te betalen als uw medewerker een Ziektewet-uitkering krijgt of in de WGA komt.

Voorwaarden

Uw (toekomstige) werknemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • 18 jaar of ouder.
  • Niet meer inburgeringsplichtig.
  • Wonen in Rotterdam of regio Rijnmond.