Middelen voor cultuur

   

Culturele sensitiviteit

Organisatiecultuur geeft een beeld van de persoonlijkheid van een organisatie. Het zijn de gedeelde regels, gewoontes, gedragingen, overtuigingen, eigenschappen en kernwaarden die een organisatie maken zoals het is. De manier waarop mensen in een organisatie denken, doen en met elkaar omgaan. Om uw nieuwe medewerker zo snel mogelijk te laten wennen, is het belangrijk om hem of haar mee te nemen in hoe het in úw bedrijf werkt. Hierbij kunt u denken aan de inzet van de volgende technologieën en organisaties:

  • Future Work biedt werkgevers ondersteuning op de werkvloer om ervoor te zorgen dat taal en cultuur geen belemmeringen vormen. Naast persoonlijke begeleiding maken ze ook slim gebruik van technologie.
  • Next Move Projects  weet precies tegen welke problemen statushouders, gemeenten en werkgevers kunnen aanlopen met betrekking tot de arbeidsparticipatie van statushouders. Zij hebben passende diensten om de doelgroep duurzaam aan het werk te krijgen.
  • Harrie Helpt Statushouders – Ik ben Harrie is voor iedereen toegankelijk die met de doelgroep aan de slag gaat of hier al ervaring mee heeft. In deze open training krijgt u informatie, theorieën, praktijkvoorbeelden en tools om de begeleiding op een goede manier vorm te geven. De training is zo ingericht dat iedereen, ongeacht ervaring, voorkennis of opleidingsniveau kan deelnemen.

Dit zijn een aantal suggesties van de vele mogelijkheden die er zijn. Het staat u vrij om een eigen keuze te maken die passend is voor uw bedrijf en cultuur.  De gemeenten hebben geen contracten met deze partijen. Aan bovenstaand aanbod kunnen dan ook geen rechten worden ontleed.