Over RAP

Het RAP is een initiatief van de arbeidsmarktregio Rijnmond. Onder de arbeidsmarktregio Rijnmond vallen de volgende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Voorne aan Zee, Zuidplas en Rotterdam.

Het RAP is uitgewerkt in de vorm van een subsidieregeling. Deze is in beheer van de gemeente Rotterdam, in haar rol als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio.

Het RAP is als volgt georganiseerd:

Steunpunt RAP

Hier kunt u terecht voor de bespreking van uw projectplan. Zij bekijken samen met u of uw projectplan aan de basiscriteria voldoen, en denken indien gewenst mee over het verrijken van het plan. Het Steunpunt RAP bestaat uit strategisch arbeidsmarktadviseurs die werkzaam zijn voor het Werkgeversservicepunt Rijnmond.

Fondsorganisatie RAP

De fondsorganisatie verwerkt, samen met het Subsidiebureau van de gemeente Rotterdam, uw aanvraag en doet de inhoudelijke beoordeling. De directeur Werk van de gemeente Rotterdam ondertekent het besluit over uw aanvraag.

Adviescommissie

De fondsorganisatie wordt bij de beoordeling van de aanvragen geadviseerd door de adviescommissie RAP. Deze adviescommissie bestaat uit een beperkt aantal leden vanuit werkgevers (inclusief branche- en sectorale organisaties), onderwijsinstellingen, lokale overheid en onderzoek. De leden hebben kennis van arbeidsmarkt en werkgelegenheid in de regio, evenals van één of meerdere van de maatschappelijk cruciale sectoren en de drie grote economische transities. De commissieleden zijn onafhankelijk. Zij hebben geen direct persoonlijk of organisatorisch belang bij de ingediende voorstellen.