Hallo Spaanse Polder! Kampt u met een tekort aan personeel? Kunt u wel wat extra talent gebruiken? WSP Rijnmond kan u daarbij helpen.

HalloWerk

Eén van de mogelijkheden om met geschikte kandidaten in contact te komen is HalloWerk. Via dit gratis online platform matcht u gemakkelijk met werkzoekenden. Niet op basis van een cv, maar door naar hun talenten, interesses en motivatie te kijken. U kunt zelf zoeken naar de beste match voor uw vacatures of u kunt contact met ons opnemen voor persoonlijke ondersteuning. WSP Rijnmond is uw gesprekspartner! Scroll omlaag om alle voordelen van HalloWerk te bekijken.

Inclusief werkgeverschap

Als inclusief werkgever toont u uw sociale hart. Een groot goed voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het vinden van een passende baan. Maar als werkgever ervaart u ook veel voordelen. Wat levert het op?

  • Concurrentievoordeel: met een diverser personeelsbestand kunt u specifieke doelgroepen beter begrijpen en daardoor beter bedienen. Deze kennisvoorsprong kan leiden tot meer klanten.
  • Beter bedrijfsimago: door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden en in hen te investeren, levert u een sociaaleconomische bijdrage aan de regio Rijnmond. Klanten en medewerkers komen graag bij een sociaal bedrijf.
  • Hogere productiviteit: bij een inclusief bedrijf is de tevredenheid onder werknemers doorgaans hoger en het ziekteverzuim lager.
  • Innovatievere en creatievere werkomgeving: samenwerken met mensen met verschillende achtergronden en talenten stimuleert creativiteit en het innoverend vermogen van uw bedrijf.
  • Er zijn (financiële) regelingen beschikbaar die de risico’s voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor u als werkgever afdekken.
  • Klaar voor de nieuwe wet- en regelgeving: als inclusieve werkgever voldoet u aan wet- en regelgeving zoals de Wet banenafspraak, Participatiewet en social return.

Zullen we eens kennismaken? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

De voordelen van HalloWerk op een rijtje:

  • Snel, gemakkelijk en 24/7 zoeken naar gemotiveerde werkzoekenden wanneer het u uitkomt.
  • U kunt direct in contact komen met werkzoekenden.
  • U krijgt advies op maat van WSP Rijnmond op het gebied van wettelijke bepalingen, regelingen, premiekortingen en subsidiemogelijkheden.
  • U krijgt advies op maat over de invulling van sociaal en inclusief werkgeverschap en mogelijke sociale verplichtingen.