Ons team

Eline Pols – Slingerland

Quote van Eline Pols – SlingerlandSamenwerken is de verbinding naar succes

“Ondanks dat ik goed op mijn plek was als accountmanager social return, ben ik overgestapt naar de functie van regionaal accountmanager voor de intermediairs. Zij hebben een onmisbare rol in het creëren van kansen op de arbeidsmarkt. Binnen mijn werk zoek ik de samenwerking met de uitzenders op om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een passende baan te helpen.

Focus aanbrengen

Er zijn zo’n 450 intermediairs in de regio Rijnmond. Het is mijn taak om uit te zoeken wie van hen een sociaal hart heeft, om vervolgens te verkennen of er een interessante samenwerking met WSP Rijnmond in zit. Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk werkzoekenden een kans op betaald werk krijgen. Bijvoorbeeld door ontwikkeltrajecten aan te bieden aan statushouders of werkfittrajecten op te zetten en die te koppelen aan een betaalde baan. De intermediairs zijn een belangrijke schakel in de keten om het gat te vullen tot aan een vast dienstverband.

Ontwikkeling

Het doel is altijd om duurzame arbeidsplaatsen te creëren, zodat werkzoekenden langdurig uit de uitkeringssituatie komen. Het is dus belangrijk om passend werk te vinden, dan is de kans van slagen het grootst. Dat doen we door te kijken naar talenten, en wat iemand nodig heeft om een bepaalde baan te krijgen. Samen met de intermediairs kijken we welke vacatures aansluiten. Zij voeren de gesprekken met werkgevers en werkzoekenden en proberen tot een passende match te komen. Moet er een functie gecreëerd worden? Valt zo’n functie binnen een garantiebaan? In dat geval kan een werkgever loonkostensubsidie voor de medewerker aanvragen. Welke mogelijkheden zijn er nog meer?

En zo ben ik continu aan het onderzoeken wat werkt, en koppel ik alles en iedereen aan elkaar. Want iedereen doet mee!