Ons team

“Een arbeidsmarkt waarin mens en talent centraal staat”

Sholeena Chaitram

“Als vertegenwoordiger van GR IJsselgemeenten ben ik werkzaam als Regionaal Accountmanager bij WSP Rijnmond. Samen met werkzoekenden en werkgevers uit de regio ga ik graag de uitdaging aan om het potentieel van zoveel mogelijk werkzoekenden te kunnen matchen aan de kansen die er zijn op de arbeidsmarkt. Ik vind het belangrijk dat we gezamenlijk werken aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ook diversiteit een centrale rol speelt en die open en transparant is voor iedereen. Niemand hoeft vanaf de zijlijn toe te kijken of zich af te vragen hoe die ene (droom)baan bemachtigd kan worden.

Doe eens een beroep op je sociale hart
Een belangrijke opgave is om werkgevers in te laten zien dat ook de niet perfecte kandidaat kan bijdragen aan waardecreatie in een organisatie. Ik geloof erin dat een combinatie van diversiteit en het denken buiten de kaders vernieuwing in processen, producten en diensten aanwakkert. Daarom vraag ik regelmatig aan werkgevers om een beroep te doen op hun sociale hart. Het is werkelijk fantastisch om te zien wat er dan mogelijk is! Voor mij ligt de uitdaging om potentie en talenten van werkzoekenden te herkennen, zodat ik de juiste verhouding/mix van competenties kan bieden aan werkgevers. Alle redenen dus om hier nu al rekening mee te houden bij het personeelsbeleid.

Uiteraard hebben we nog een lange weg te gaan, maar het is al mooi om te zien dat het streven naar diversiteit en inclusiviteit inmiddels gemeengoed is geworden. Het is niet voor niks dat diversiteit een prominente plek heeft gekregen in het wervings- en selectiebeleid van veel organisaties. Naar de toekomst toe hoop ik dat een inclusieve en diverse arbeidsmarkt de onderlinge verbondenheid vergroot en eraan bijdraagt dat mensen oog hebben voor elkaar. En elkaar zien. Zo’n arbeidsmarkt wakkert namelijk saamhorigheid aan, verhoogt het werkgeluk en het energieniveau in mens en organisatie. Wilt u als werkgever weten hoe u dit in de praktijk moet aanpakken? Neem dan gerust contact met ons op, want WSP Rijnmond helpt hier graag bij!”