Voor wie

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en organisaties die ingeschreven staan in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel, kunnen een aanvraag doen bij het RAP.

Ook een coalitie van bedrijven en organisaties mag een aanvraag doen. In dat geval is één van de partners binnen de samenwerking de penvoerder. De penvoerder is verantwoordelijk voor alle aan de aanvraag verbonden verplichtingen.