Werkgevers met een sociaal hart

Inclusief werkgeverschap en diversiteit op de werkvloer:

  • Levert concurrentievoordeel op: met een diverser personeelsbestand kunt u specifieke doelgroepen beter begrijpen en daardoor beter bedienen. Deze kennisvoorsprong kan leiden tot meer klanten.
  • Verbetert het bedrijfsimago: door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden en in hen te investeren, levert u een sociaaleconomische bijdrage aan de regio Rijnmond. Klanten en medewerkers komen graag bij een sociaal bedrijf.
  • Verhoogt productiviteit: bij een inclusief bedrijf is de tevredenheid onder werknemers doorgaans hoger en het ziekteverzuim lager.
  • Maakt een innovatievere en creatievere werkomgeving: samenwerken met mensen met verschillende achtergronden en talenten stimuleert creativiteit en het innoverend vermogen van uw bedrijf.
  • Hoeft geen extra kosten met zich mee te brengen: er zijn (financiële) regelingen beschikbaar die de risico’s voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor u als werkgever afdekken.
  • Maakt u klaar voor nieuwe wet- en regelgeving: als inclusieve werkgever voldoet u aan wet- en regelgeving zoals de Wet banenafspraak, participatiewet en social return.