Arbeidsmarktinformatie

Het dashboard geeft mij een goed beeld van de huidige werkgelegenheid en (toekomstige) belangrijke competenties

Accurate kennis van de markt

Heeft u als ondernemer behoefte aan actuele informatie over de werkgelegenheid in de regio en de sector? Via het arbeidsmarktdashboard RijnmondInZicht.nl vindt u begrijpelijke informatie over vraag, aanbod en veranderingen in de arbeidsmarkt én over de economie en het onderwijs.

Zo werkt het

De data in het dashboard is voor u verzameld, gebundeld, gevisualiseerd en met elkaar in verbinding gebracht, zodat u vooral aan de slag kunt met de duiding van de recente cijfers. U krijgt op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkelingen. Het gaat om het verhaal dat de cijfers vertellen.

Wat is er te vinden op RijnmondInzicht.nl?

 • Betrouwbare en actuele arbeidsinformatie op één platform.
 • Informatie over trends op de arbeidsmarkt.
 • Datavisualisatie en duiding van de ontwikkelingen.
 • Eenduidig en uniform weergegeven data.
 • Een dashboard waarin alle informatie geselecteerd wordt voor uw eigen arbeidsmarktanalyse.
 • Informatie die op eenvoudige wijze te downloaden is en in een presentatie gebruikt kan worden.

Wat levert het u op?

 • Eenduidige informatie en inzicht waarmee u kunt inspelen op toekomstige arbeidsmarktvraagstukken.
 • Inzicht in de arbeidsmarktinformatie met visualisaties.
 • Uitleg over de betekenis van de data.
 • Bruikbare informatie als fundament voor beleidsontwikkeling en resultaatgerichte acties binnen uw eigen concrete HR-doelstellingen.
 • Naast informatie over de regio Rijnmond vindt u ook landelijke informatie.
 • Gedeelde kennis, gegevens en inzichten van AWVN, FNV, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, MKB Rotterdam-Rijnmond, UWV, VNO-NCW, Zadkine en het Ministerie van SZW op één plek.
 • 24/7 beschikking over actuele en betrouwbare informatie.

Een gratis toegankelijk dashboard voor de regio Rijnmond. Wilt u meer weten? Ontdek het zelf op www.rijnmondinzicht.nl