Financiële regelingen bij Garantiebanen

Door de proefplaatsing van onze nieuwe medewerker konden we ervaren of er een klik was.

Werft u nieuwe medewerkers binnen het kader van de Wet banenafspraak? Om een mogelijk productiviteitsverlies te compenseren zijn financiële regelingen beschikbaar. WSP Rijnmond adviseert u graag over de financiële mogelijkheden binnen de Wet banenafspraak.

Zo werkt het

Gemeenten, UWV en de belastingdienst kunnen werkgevers op verschillende manieren steunen in het kader van de Wet banenafspraak. Als u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, krijgt u hierover advies op maat van WSP Rijnmond. We bekijken samen voor welke financiële regelingen u in aanmerking komt en met welke voorwaarden u rekening moet houden. De financiële regelingen zijn:

Vanuit de gemeente:

  • Loonkostensubsidie: u betaalt de werknemer het wettelijk minimumloon of cao-loon. U wordt door de gemeente gecompenseerd voor de verminderde productiviteit door middel van loonkostensubsidie.
  • Proefplaatsing: de medewerker werkt een van tevoren afgesproken periode op proef in uw bedrijf, met behoud van uitkering.

Vanuit UWV:

  • Loondispensatie: u betaalt de werknemer op basis van een zogenaamde ‘loonwaarde’. De werknemer krijgt het verschil als aanvulling door UWV betaald.
  • No-riskpolis: looncompensatie bij ziekteverzuim van iemand die is opgenomen in het doelgroepregister van UWV.

Vanuit Belastingdienst (Wet tegemoetkomingen loondomein):

  • Loonkostenvoordeel: tegemoetkoming in de vorm van belastingvoordeel voor als u een of meer werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.
  • Lage inkomensvoordeel (LIV): een jaarlijkse tegemoetkoming die automatisch in werking gaat als u iemand in dienst neemt met een laag loon.
  • Jeugd-LIV: tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon.

Daarnaast zijn er in sommige gevallen voorzieningen beschikbaar voor werknemers en werkzoekenden, zoals vervoersvoorzieningen of audiovisuele voorzieningen.

Wat levert het u op?

  • U kunt met minimaal financieel risico invulling geven aan de Wet banenafspraak.
  • U krijgt advies op maat van WSP Rijnmond over de mogelijkheden, regelingen en werkwijze binnen de Wet banenafspraak.