Garantiebanen jongeren

Dankzij de vergoeding voor een handbike kan onze nieuwe telefoniste zelf naar kantoor fietsen.

Overweegt u een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen? Dan adviseren wij u over een succesvolle inzet van jongeren in uw bedrijf. Want in Rotterdam Rijnmond zetten we ons samen in om jonge mensen die net wat meer hulp nodig hebben, blijvend aan een baan te helpen. WSP Rijnmond is gesprekspartner voor werkgevers met een sociaal hart en werkt samen met verschillende opleidingen uit de regio.

Zo werkt het

 • De jobcoach van WSP Rijnmond selecteert samen met de betrokken scholen gemotiveerde leerlingen. We helpen deze jongeren om aansluitend op hun opleiding een garantiebaan te vinden.
 • WSP Rijnmond werkt samen met praktijkscholen, Voortgezet Speciaal Onderwijs (clusteronderwijs), entreeopleidingen, mbo-niveau 1 en mbo-opleidingen niveau 2 tot aan de startkwalificatie.
 • WSP Rijnmond geeft u advies op maat, informeert u en biedt concrete ondersteuning, zoals begeleiding of aanpassing op de werkplek.
 • Proefplaatsing: Een werkzoekende kan, met behoud van uitkering, maximaal twee maanden kosteloos werken.
 • Loonkostensubsidie: Vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.
 • Loonwaardemeting: Om loonkostensubsidie in te kunnen zetten, bepaalt de gemeente de loonwaarde van de toekomstige werknemer.
 • Vervoersvoorziening: Als de werknemer door zijn/ haar beperking niet zelfstandig kan reizen en/of geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer.
 • Meeneembare voorzieningen: Bijzondere hulpmiddelen die niet aan een specifieke werkplek zijn gebonden en kunnen worden meegenomen, zoals een aangepaste bureaustoel.
 • Tolk gebarentaal: Hiervoor kan de (toekomstige) werknemer een vergoeding bij de gemeente aanvragen.
 • Werkplekaanpassingen: U kunt een tegemoetkoming krijgen voor aanpassingen op de werkplek van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • No-riskpolis: een landelijke regeling voor looncompensatie bij ziekte van iemand uit het doelgroepregister van het UWV.

Aan verschillende ondersteuningsmogelijkheden zijn nadere specifieke voorwaarden verbonden. Onze adviseurs vertellen u er graag meer over.

Wat levert het u op?

 • U kunt op een zakelijk verantwoorde manier een vacature invullen met een zogeheten Garantiebaan voor jongeren.
 • WSP Rijnmond informeert, adviseert en ondersteunt u met de oplossingen die beschikbaar zijn voor financiële en praktische uitdagingen.
 • U kunt op passende wijze een jongere aan een baan helpen en investeren in inclusief werkgeverschap