Gemeentelijke voorzieningen bij Garantiebanen

Met de hulp van deze voorzieningen kunnen we iemand een kans geven.

Wilt u graag iemand in dienst nemen die kan en wil werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen? Dan komt u in aanmerking voor gemeentelijke voorzieningen bij Garantiebanen. Deze voorzieningen zijn er om uw nieuwe werknemer te ondersteunen in zijn of haar beperking, want er komt vaak wat meer bij kijken voordat deze werknemers aan de slag kunnen. WSP Rijnmond adviseert hoe u tot een succesvolle inzet komt, financieel haalbaar en passend bij uw bedrijf.

Zo werkt het

WSP Rijnmond geeft u advies op maat en biedt concrete ondersteuning, zoals begeleiding of aanpassing op de werkplek. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

  • Proefplaatsing: Tijdens een proefplaatsing werkt de medewerker een van tevoren afgesproken periode op proef in uw bedrijf, met behoud van uitkering.
  • Loonwaardemeting: Deze meting geeft aan wat het verschil in productiviteit is tussen de medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt en een reguliere collega. De uitkomst van de meting bepaalt of u in aanmerking komt voor loonkostensubsidie.
  • Vervoersvoorziening: Als de werknemer door zijn/ haar beperking niet zelfstandig kan reizen en/of geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, is het mogelijk om een vervoersvoorziening aan te vragen. Deze voorziening is alleen bedoeld voor woonwerkverkeer.
  • Meeneembare voorzieningen: Meeneembare voorzieningen zijn bijzondere hulpmiddelen die niet aan een specifieke werkplek zijn gebonden. Denk bijvoorbeeld aan orthopedische werkschoenen, voorleesapparatuur of een aangepaste bureaustoel.
  • Tolk gebarentaal: Voor een tolk gebarentaal kan de (toekomstige) werknemer een vergoeding bij de gemeente aanvragen.
  • Werkplekaanpassingen: Is het nodig om de werkplek van een werknemer aan te passen, omdat hij/zij anders zijn werk niet kan uitvoeren? Dan kunt u een werkplekaanpassing aanvragen, zoals bijvoorbeeld een traplift. We kijken voor de beoordeling altijd of de kosten naar verhouding zijn.

Wat levert het u op?

  • U kunt op passende wijze iemand aan een baan helpen en investeren in inclusief werkgeverschap.
  • Uw werknemer kan zijn of haar werk beter uitvoeren.
  • WSP Rijnmond informeert, adviseert en ondersteunt u met de oplossingen die beschikbaar zijn voor financiële en praktische uitdagingen.

Voorwaarden Aan de ondersteuningsmogelijkheden zijn nadere specifieke voorwaarden verbonden. Iedere aanvraag wordt individueel behandeld.